danas je 31.1.2023

Najnovije

Najava Poziva za energetsku obnovu zgrada javnog sektoraGarancija

30.1.2023, Izvor: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

... Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine planira do kraja I. kvartala 2023. godine objaviti Poziv za energetsku obnovu zgrada javnog sektora, koji će biti sufinanciran iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ kroz Nacionalni ...

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljanaGarancija

30.1.2023, Izvor: Narodne novine

... Članak 1. U Zakonu o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine«, br. 77/99., 33/02., 133/02., 48/05., 74/09., 154/14., 82/15. i 42/20.) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi: »Članak 1.a Ovim Zakonom osigurava se provedba Uredbe Vijeća (EZ) br. 2252/2004 od 13 ...

Butković: Kazna za bilo kakav prijestup na pomorskom dobru do 130.000 euraGarancija

27.1.2023, Izvor: Vlada.hr

... Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković gostovao je u emisiji Hrvatskog radija "A sada Vlada". Ministar Butković je prozvao SDP za licemjerje zbog kritika na novi zakon o pomorskom dobru Podsjetio je da je postojeći Zakon donesen 2003. za vrijeme SDP-ove Vlade, ...

Promjene koje donosi novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukamaGarancija

27.1.2023, Alan Vajda, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

... Alan Vajda, dipl. iur. Navedenim stručnim člankom dajemo prikaz prijedloga novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, br. 158/03., 100/04., 141/06., 38/09., 123/11. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16. i 98/19.). Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama ...

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupkuGarancija

26.1.2023, Izvor: Narodne novine

... Članak 1. U Pravilniku o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (»Narodne novine«, broj 156/14., 1/19. i 28/21.) u članku 5. stavku 1. točkama 15. i 18. riječi: »kunama« zamjenjuju se riječima: »eurima«. Članak 2. U članku 11. stavku ...

Mogućnost rada u državnoj službi do 67. godina životaGarancija

25.1.2023, Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora, Izvor: Verlag Dashöfer

... Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora Imajući u vidu važnost službeničkog zakonodavstva u ovom tekstu iznijeti ćemo najnovije promjene u državnoj službi kojom se daje mogućnost državnim službenicima, da nakon 65 godina života, ostaju u državnoj službi za još dvije ...

Koje novele donosi Zakon o zemljišnim knjigamaGarancija

25.1.2023, Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora, Izvor: Verlag Dashöfer

... Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora Prvi Zakon o zemljišnim knjigama "1" donesen je 1996. godine i višestruko je dopunjavan da bi se 2019. godine donio potpuno novi Zakon o zemljišnim knjigama "2" s ciljem implementacija novih informatičkih i tehnoloških rješenja ...

više članaka
Tema mjeseca
Video seminari

Najčitanije
IZDVAJAMO IZ NAŠE PONUDE
KONFERENCIJE - AKTUALNA PONUDA

Pravni izazovi u praksi - nekretnine i zakup poslovnih prostora

ONLINE, 17.2.2023., PREDAVAČ: Maja Šutalo, mag. iur.

Prava i obveze iz ugovora o zakupu poslovnog prostora i ostalih ugovora u vezi s nekretninama su regulirana Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakonom o obveznim odnosima, a u velikom dijelu ih reguliraju i ugovorne strane u pravnom poslu koji sklapaju. Sporovi u vezi s nekretninama su u praksi poprilično česti. Nedovoljno informirane odluke prilikom sklapanja pravnih poslova u vezi s nekretninama predstavljaju veliki financijski rizik i rizik vođenja dugotrajnih sudskih postupaka. Na webinaru će biti predočene najčešće zablude i pogreške kod sklapanja ugovora o zakupu, primjeri najčešćih sporova u vezi sa zakupom nekretnina te primjeri dobre prakse prilikom pregovaranja ugovora o zakupu. Saznajte više.
Registrirajte se u besplatne enovine
Input:
FREE WEBINARI ZA KORISNIKE

Jedinice lokalne samouprave i gospodarenje otpadom - regulativa i praksa

Predavač: mr. sc. Hrvoje Buljan, dipl. ing. kem. tehn.

Datum: 14.2.2023

Vrijeme: 10:30 - 11:30

Ovdje se možete prijaviti na ovaj webinar

Ako ste naš pretplatnik, ulogirajte se na portal kako bi se prijavili na online seminar.

Registracija je obavezna!

Popis seminara i prijavu možete obaviti OVDJE.

PRAKTIČNE INFORMACIJE
Tečajna listina HNB 30.1.2023
 1 EUR0 Kn (0)
 1 USD0 Kn (0)
 1 GBP0 Kn (0)
 1 CZK0 Kn (0)
 100 JPY0 Kn (0)
Druge valute
Dohodak Stopa poreza na dohodak
do 30.000,00 kn 24 %
više
Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj
ostalo
Kalkulator zateznih kamata