danas je 2.10.2022

Najnovije

Odluka DKOM-a: nabava punionica za električna vozila, naručitelja: HP - Hrvatska pošta d.d., ZagrebGarancija

29.9.2022, Izvor: DKOM

... Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, OIB: 95857869241, u Vijeću sastavljenom od članova: Maje Kuhar, predsjednice te Alice Brandt i Zvonimira Jukića, članova, u žalbenom postupku pokrenutom po žalbi žalitelja Implera d.o.o., Slovenska Bistrica, Republika Slovenija, zastupano po opunomoćeniku ...

Upravljanje kvalitetom u javnoj upraviGarancija

28.9.2022, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

... Bernard Iljazović, dipl. iur. U razvijenim europskim državama moderna javna uprava predstavlja kvalitetan i efikasan javni servis u pružanju javnih usluga svojim korisnicima, odnosno građanima te jedan od značajnih pokretača gospodarskog rasta i razvoja. Za postizanje tih ciljeva neophodne su korjenite ...

Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda javnih ustanova koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirodeGarancija

28.9.2022, Izvor: Narodne novine

... I. OPĆE ODREDBE Članak 1. (1) Ovim Pravilnikom uređuju se mjerila i način korištenja donacija za koje namjena nije utvrđena i vlastitih prihoda javnih ustanova koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode (u daljnjem tekstu: Ustanove). (2) U smislu ovoga Pravilnika: – zajedničke ...

Državni inspektorat nadzire dvojno iskazivanje cijena u kunama i eurimaGarancija

28.9.2022, Izvor: Državni inspektorat

... Poslovni subjekti dužni su tijekom navedenog razdoblja cijenu iskazivati na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način u euru i kuni uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Inspekcije Državnog inspektorata: turistička, tržišna i inspekcija rada ...

više članaka
Tema mjeseca
Video seminari

Najčitanije
WEBINARI - AKTUALNA PONUDA
Registrirajte se u besplatne enovine
Input:
ONLINE SEMINARI

Trenutno nema online seminara, ali novi će biti dostupni uskoro.

PRAKTIČNE INFORMACIJE
Tečajna listina HNB 1.10.2022
 1 EUR7,53 Kn (-0)
 1 USD7,68 Kn (-0,08)
 1 GBP8,57 Kn (+0,14)
 1 CZK0,31 Kn (+0,01)
 100 JPY5,32 Kn (-0,04)
Druge valute
Dohodak Stopa poreza na dohodak
do 30.000,00 kn 24 %
više
Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj
ostalo
Kalkulator zateznih kamata