danas je 21.5.2024

Praktične informacije - Adresar
Praktične informacije - Adresar
Sisačko-moslavačka županija
Ispostava Sisak: Sisak
S. i A. Radića 30, 44 000 Sisak
Tel.: 044-554-600
Fax: 044-554-676
Ispostava Sisak: Petrinja
Gundulićeva 2, 44 250 Petrinja
Tel.: 044-554-850
Fax: 044-554-863
Ispostava Kutina: Kutina
Trg kralja Tomislava 12, 44 320 Kutina
Tel.: 044-554-820
Fax: 044-554-825
Ispostava Kutina: Novska
Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44 330 Novska
Tel.: 044-554-780
Fax: 044-554-799
Ispostava Sisak: Glina
Trg bana Jelačića 3, 44 400 Glina
Tel.: 044-554-870
Fax: 044-554-887
Ispostava Sisak: Vrginmost
Trg dr. Franje Tuđmana 6, 44 410 Vrginmost
Tel.: 044-554-683
Fax: 044-554-684
Ispostava Kutina: Hrvatska Kostajnica
Vladimira Nazora 9, 44 430 Hrvatska Kostajnica
Tel.: 044-554-830
Fax: 044-554-833
Ispostava Kutina:Dvor
Trg bana Jelačića 10, 44 440 Dvor
Tel.: 044-554-760
Fax: 044-554-765
 
Registrirajte se u besplatne enovine
Input:
FREE WEBINARI ZA KORISNIKE

Prethodno savjetovanje i objava postupka u novom EOJN

Predavač: Marijana Šperanda, dipl. oec.

Datum: 22.5.2024

Vrijeme: 9:00 - 10:00

Ovdje se možete prijaviti na ovaj webinar

Javnost rada - upravni i financijski nadzor u JLPRS

Predavač: Tatjana Martinović, dipl.iur

Datum: 17.6.2024

Vrijeme: 9:00 - 10:00

Ovdje se možete prijaviti na ovaj webinar

Ako ste naš pretplatnik, ulogirajte se na portal kako bi se prijavili na online seminar.

Registracija je obavezna!

Popis seminara i prijavu možete obaviti OVDJE.

PRAKTIČNE INFORMACIJE
Tečajna listina HNB 20.5.2024
 1 USD1,08 eur (0)
 1 GBP0,86 eur (0)
 1 CZK24,72 eur (0)
 100 JPY168,96 eur (0)
Druge valute

Porezna stopa

Porezni razred

Osnovica

(min 15%; max 23,60%) 

0,01 EUR do 4.200,00 EUR

do 4.200,00 EUR mjesečno (odnosno 50.400,00 eura godišnje)

(min 25%; max 35,40%)

iznad 4.200,00 EUR do neograničeno

iznad 4.200,00 EUR mjesečno (odnosno 50.400,00 eura godišnje)

Visinu poreznih stopa određuju predstavnička tijela jedinica lokalne uprave svojom odlukom, vodeći računa o minimalnim i maksimalnim stopama koje suza svaki porezni razred utvrđene u čl. 19.a  Zakona o porezu na dohodak  (Nar. nov., br. 115/16-114/23). Pri tome od 1.1.2024. godine vrijedi sljedeće:

Jedinica lokalne uprave

Osnovica do 4.200,00 EUR

Osnovica iznad 4.200,00 EUR

 

Niža stopa

Viša stopa

Općina

u granicama od 15% do 22%

u granicama od 25% do 33%

Grad s manje od 30.000 stanovnika

u granicama od 15% do 22,40%

u granicama od 25% do 33,60%

Grad s više od 30.000 stanovnika

u granicama od 15% do 23%

u granicama od 25% do 34,50%

Grad Zagreb

u granicama od 15% do 23,60%

u granicama od 25% do 35,40%

Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj
ostalo
Kalkulator zateznih kamata