danas je 21.5.2024

Praktične informacije - Adresar
Praktične informacije - Adresar
Virovitičko-podravska županija
Ispostava Virovitica: Virovitica
Trg Ljudevita Patačića 1, 33 000 Virovitica
Tel.: 033-841-550
Fax: 033-721-248
Ispostava Virovitica: Pitomača
Ljudevita Gaja 10, 33 304 Pitomača
Tel.: 033-841-680
Fax: 033-841-684
Ispostava Slatina: Orahovica
Kralja Zvonimira 26A, 33 515 Orahovica
Tel.: 033-841-600
Fax: 033-673-239
Ispostava Slatina: Slatina
Braće Radića 7, 33 520 Slatina
Tel.: 033-841-650
Fax: 033-551-434
 
Registrirajte se u besplatne enovine
Input:
FREE WEBINARI ZA KORISNIKE

Javnost rada - upravni i financijski nadzor u JLPRS

Predavač: Tatjana Martinović, dipl.iur

Datum: 17.6.2024

Vrijeme: 9:00 - 10:00

Ovdje se možete prijaviti na ovaj webinar

Zakonodavni okvir i modeli kod JLPRS

Predavač: Tatjana Martinović, dipl.iur

Datum: 18.7.2024

Vrijeme: 9:00 - 10:00

Ovdje se možete prijaviti na ovaj webinar

Ako ste naš pretplatnik, ulogirajte se na portal kako bi se prijavili na online seminar.

Registracija je obavezna!

Popis seminara i prijavu možete obaviti OVDJE.

PRAKTIČNE INFORMACIJE
Tečajna listina HNB 20.5.2024
 1 USD1,08 eur (0)
 1 GBP0,86 eur (0)
 1 CZK24,72 eur (0)
 100 JPY168,96 eur (0)
Druge valute

Porezna stopa

Porezni razred

Osnovica

(min 15%; max 23,60%) 

0,01 EUR do 4.200,00 EUR

do 4.200,00 EUR mjesečno (odnosno 50.400,00 eura godišnje)

(min 25%; max 35,40%)

iznad 4.200,00 EUR do neograničeno

iznad 4.200,00 EUR mjesečno (odnosno 50.400,00 eura godišnje)

Visinu poreznih stopa određuju predstavnička tijela jedinica lokalne uprave svojom odlukom, vodeći računa o minimalnim i maksimalnim stopama koje suza svaki porezni razred utvrđene u čl. 19.a  Zakona o porezu na dohodak  (Nar. nov., br. 115/16-114/23). Pri tome od 1.1.2024. godine vrijedi sljedeće:

Jedinica lokalne uprave

Osnovica do 4.200,00 EUR

Osnovica iznad 4.200,00 EUR

 

Niža stopa

Viša stopa

Općina

u granicama od 15% do 22%

u granicama od 25% do 33%

Grad s manje od 30.000 stanovnika

u granicama od 15% do 22,40%

u granicama od 25% do 33,60%

Grad s više od 30.000 stanovnika

u granicama od 15% do 23%

u granicama od 25% do 34,50%

Grad Zagreb

u granicama od 15% do 23,60%

u granicama od 25% do 35,40%

Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj
ostalo
Kalkulator zateznih kamata