danas je 25.6.2024

Praktične informacije - Adresar
Praktične informacije - Adresar
Istarska županija
Ispostava Pazin: Pazin
Družba Sv. Ćirila i Metoda 10, 52 000 Pazin
Tel.: 052-379-280
Fax: 052-624-507
Ispostava Pula: Pula-Pola
Carrarina 5, 52 103 Pula-Pola
Tel.: 052-379-700
Fax: 052-218-966
Ispostava Pula: Rovinj-Rovigno
Pećine 6, 52 210 Rovinj-Rovigno
Tel.: 052-379-401
Fax: 052-814-078
Ispostava Pazin: Labin
Rudarska 1, 52 220 Labin
Tel.: 052-379-651
Fax: 052-379-659
Ispostava Pazin: Buzet
II Istarske brigade 11, 52 420 Buzet
Tel.: 052-379-630
Fax: 052-663-299
Ispostava Poreč: Poreč-Parenzo
M. Vlašića 20, 52 440 Poreč
Tel.: 052-379-300
Fax: 052-432-122
Ispostava Poreč: Umag-Umago
Novigradska ulica 28, 52 470 Umago
Tel.: 052-379-100
Fax: 052-741-798
 
Registrirajte se u besplatne enovine
Input:
FREE WEBINARI ZA KORISNIKE

Zakonodavni okvir i modeli zaduživanja kod JLPRS

Predavač: Tatjana Martinović, dipl.iur

Datum: 18.7.2024

Vrijeme: 9:00 - 10:00

Ovdje se možete prijaviti na ovaj webinar

Prethodno savjetovanje i objava postupka u novom EOJN, 2.dio

Predavač: Marijana Šperanda, dipl. oec.

Datum: 28.8.2024

Vrijeme: 9:00 - 10:00

Ovdje se možete prijaviti na ovaj webinar

Ako ste naš pretplatnik, ulogirajte se na portal kako bi se prijavili na online seminar.

Registracija je obavezna!

Popis seminara i prijavu možete obaviti OVDJE.

PRAKTIČNE INFORMACIJE
Tečajna listina HNB 24.6.2024
 1 USD1,07 eur (0)
 1 GBP0,85 eur (0)
 1 CZK24,95 eur (0)
 100 JPY169,82 eur (0)
Druge valute

Porezna stopa

Porezni razred

Osnovica

(min 15%; max 23,60%) 

0,01 EUR do 4.200,00 EUR

do 4.200,00 EUR mjesečno (odnosno 50.400,00 eura godišnje)

(min 25%; max 35,40%)

iznad 4.200,00 EUR do neograničeno

iznad 4.200,00 EUR mjesečno (odnosno 50.400,00 eura godišnje)

Visinu poreznih stopa određuju predstavnička tijela jedinica lokalne uprave svojom odlukom, vodeći računa o minimalnim i maksimalnim stopama koje suza svaki porezni razred utvrđene u čl. 19.a  Zakona o porezu na dohodak  (Nar. nov., br. 115/16-114/23). Pri tome od 1.1.2024. godine vrijedi sljedeće:

Jedinica lokalne uprave

Osnovica do 4.200,00 EUR

Osnovica iznad 4.200,00 EUR

 

Niža stopa

Viša stopa

Općina

u granicama od 15% do 22%

u granicama od 25% do 33%

Grad s manje od 30.000 stanovnika

u granicama od 15% do 22,40%

u granicama od 25% do 33,60%

Grad s više od 30.000 stanovnika

u granicama od 15% do 23%

u granicama od 25% do 34,50%

Grad Zagreb

u granicama od 15% do 23,60%

u granicama od 25% do 35,40%

Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj
ostalo
Kalkulator zateznih kamata