danas je 23.3.2023

Ispravak knjiženja računa u proračunskom računovodstvuJamstvo

14.3.2023, Ksenija Kramar, dipl. oec., ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Sazivanje skupštine trgovačkog društva - vremenski uvjeti i rokoviJamstvo

13.3.2023, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Sistematizacija radnih mjesta - proceduraJamstvo

9.3.2023, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Rok valjanosti ponude i jamstvaJamstvo

2.3.2023, Mladen Puškarić, dipl. iur., voditelj Hrvatske zajednice općina, Izvor: Verlag Dashöfer

Uvođenje podugovarateljaJamstvo

27.2.2023, Marijana Šperanda, dipl. oec., savjetnica u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu, Izvor: Verlag Dashöfer

Jamstvo za ozbiljnost ponude (naplata/povrat)Jamstvo

24.2.2023, Marijana Šperanda, dipl. oec., savjetnica u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu, Izvor: Verlag Dashöfer

Prijava ovlaštenika u ministarstvoJamstvo

23.1.2023, Stanislav Topić, mr. sig. et mag. ing. mecch., savjetnik i predavač - CTZ Zagreb, Izvor: Verlag Dashöfer

Nabava prehrambenih proizvoda - povećanje cijenaJamstvo

10.1.2023, Marijana Šperanda, dipl. oec., savjetnica u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu, Izvor: Verlag Dashöfer

Naknada za predsjednika Skupštine trgovačkog društva koji je ujedno i gradonačelnikJamstvo

24.8.2022, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Postupak javne nabave strojaJamstvo

27.5.2022, Marijana Šperanda, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Aneks ugovora - uvjeti i mogućnosti u slučaju zamjenskog ugovora i promjene cijenaJamstvo

31.3.2022, Marijana Šperanda, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Institut okvirnog sporazuma u jednostavnoj nabaviJamstvo

31.3.2022, Marijana Šperanda, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Aneks ugovora i izmjena stavki isporuke robeJamstvo

31.3.2022, Marijana Šperanda, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Obveznici Zakona o sprječavanju sukoba interesa

18.3.2022, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostava tehničkih specifikacija prilikom javne nabave

20.12.2021, Marijana Šperanda, dip. oec, Izvor: Verlag Dashöfer

Ograničenje raspolaganja dugotrajnom nefinancijskom imovinom

20.10.2021, dipl. oec Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Odbijanje ponuditelja u javnoj nabavi

5.10.2021, Marijana Šperanda, dip. oec, Izvor: Verlag Dashöfer

Nagrađivanje zaposlenika u javnoj službi

29.6.2021, struč. spec. oec. Ivan Vidas, Izvor: Verlag Dashöfer

Nerealizirane tečajne razlike

14.4.2021, dipl. oec Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

PDV kod nabavke opreme te fakturiranja dijagnostičko-terapijskih postupaka

14.4.2021, dipl. oec Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Isplata po ugovoru o djelu vanjskom suradniku iz Slovenije

8.4.2021, struč. spec. oec. Ivan Vidas, Izvor: Verlag Dashöfer

Financiranje prihvatljivog troška EU projekta

25.3.2021, dipl.ing.managmenta Lara Šiljeg, viši stručni suradnik za projekte financirane iz EU fondova, Izvor: Verlag Dashöfer

Provođenje humanitarne akcije

7.2.2021, struč. spec. oec. Ivan Vidas, Izvor: Verlag Dashöfer

Kupnja bonova osobama izvan radnog odnosa

1.12.2020, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Napredovanje u javnoj službi

4.9.2020, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Račun s neispravnim VAT brojem

14.5.2020, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Knjiženje u programu Pantheon

15.4.2020, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Isplata potpore u slučaju smrti zaposlenika

18.2.2020, dipl. oec. Vesna Varšava, Izvor: Verlag Dashöfer

Pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora

16.4.2019, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Isplata naknade za dugogodišnji rad i doprinos radu

10.4.2019, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Mjenica i mjenično očitovanje

1.4.2019, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

PDV na logopedske usluge

22.2.2019, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Obračun kamata na račune za komunalne usluge

4.1.2019, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Prikupljanje sredstava za naknadu za ribolov

4.1.2019, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Knjiženje troška pripravnika

31.12.2018, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Kako knjižiti nabavu zaštitne odjeće?

20.12.2018, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Unosi li se u troškovnik kod jednostavne nabave ime vozila ili specifikacije?

24.10.2018, Marijana Šperanda, dip. oec, Izvor: Verlag Dashöfer

PDV prilikom kupovine i prodaje rabljenog osobnog vozila

19.10.2018, Dijana Ivanković, rukovoditelj računovodstva, Izvor: Verlag Dashöfer

Natječaj za radno mjesto i osobni podaci

24.9.2018, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Obračun PDV-a

24.9.2018, dipl. oec. Vesna Varšava, Izvor: Verlag Dashöfer

Uređenje vanjskih površina sportske dvorane

4.9.2018, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Je li i dalje dozvoljena ovrha na dnevnicama za rad na terenu?

29.8.2018, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Zahtjev potrošača za uvid u karticu kupca

7.8.2018, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Voditelj i/ili izvršitelj obrade

6.8.2018, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Nasljeđivanje i daljnja prodaja teretnog vozila

5.7.2018, dipl. oec. Vesna Varšava, Izvor: Verlag Dashöfer

Javna ustanova - voditelj ili izvršitelj obrade podataka?

5.7.2018, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Predstečajni postupak i javna nabava

17.5.2018, Marijana Šperanda, dip. oec, Izvor: Verlag Dashöfer

Specifičnosti poslovanja sportskih udruga

17.5.2018, Krešimir Vranar, dipl.oec., Izvor: Verlag Dashöfer