danas je 21.5.2024

Isplata mentoraJamstvo

10.4.2024, univ. spec. oec. Maja Coner, bacc. admin. publ., ovlašteni računovođa, Izvor: Verlag Dashöfer

Izmjena u EOJN-uJamstvo

10.4.2024, Marijana Šperanda, dipl. oec., savjetnica u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu, Izvor: Verlag Dashöfer

Gradske turističke zajednice i javna nabavaJamstvo

28.12.2023, Marijana Šperanda, dipl. oec., savjetnica u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu, Izvor: Verlag Dashöfer

Isplata neoporezive jubilarne nagrade za 25 godina radnog staža u državnoj tvrtciJamstvo

4.7.2023, mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Uvođenje podugovaratelja

4.5.2023, Marijana Šperanda, dipl. oec., savjetnica u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu, Izvor: Verlag Dashöfer

Žalba u postupku javne nabave - problematika iz prakse

4.4.2023, Marijana Šperanda, dipl. oec., savjetnica u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu, Izvor: Verlag Dashöfer

Problematika javne nabave - pitanja iz prakse

3.4.2023, Marijana Šperanda, dipl. oec., savjetnica u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu, Izvor: Verlag Dashöfer

Ispravak knjiženja računa u proračunskom računovodstvu

14.3.2023, Ksenija Kramar, dipl. oec., ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Sazivanje skupštine trgovačkog društva - vremenski uvjeti i rokovi

13.3.2023, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Sistematizacija radnih mjesta - procedura

9.3.2023, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Rok valjanosti ponude i jamstva

2.3.2023, Mladen Puškarić, dipl. iur., voditelj Hrvatske zajednice općina, Izvor: Verlag Dashöfer

Uvođenje podugovaratelja

27.2.2023, Marijana Šperanda, dipl. oec., savjetnica u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu, Izvor: Verlag Dashöfer

Jamstvo za ozbiljnost ponude (naplata/povrat)

24.2.2023, Marijana Šperanda, dipl. oec., savjetnica u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu, Izvor: Verlag Dashöfer

Prijava ovlaštenika u ministarstvo

23.1.2023, Stanislav Topić, mr. sig. et mag. ing. mecch., savjetnik i predavač - CTZ Zagreb, Izvor: Verlag Dashöfer

Nabava prehrambenih proizvoda - povećanje cijena

10.1.2023, Marijana Šperanda, dipl. oec., savjetnica u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu, Izvor: Verlag Dashöfer

Naknada za predsjednika Skupštine trgovačkog društva koji je ujedno i gradonačelnik

24.8.2022, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Postupak javne nabave stroja

27.5.2022, Marijana Šperanda, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Aneks ugovora - uvjeti i mogućnosti u slučaju zamjenskog ugovora i promjene cijena

31.3.2022, Marijana Šperanda, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Institut okvirnog sporazuma u jednostavnoj nabavi

31.3.2022, Marijana Šperanda, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Aneks ugovora i izmjena stavki isporuke robe

31.3.2022, Marijana Šperanda, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Obveznici Zakona o sprječavanju sukoba interesa

18.3.2022, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostava tehničkih specifikacija prilikom javne nabave

20.12.2021, Marijana Šperanda, dip. oec, Izvor: Verlag Dashöfer

Ograničenje raspolaganja dugotrajnom nefinancijskom imovinom

20.10.2021, dipl. oec Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Odbijanje ponuditelja u javnoj nabavi

5.10.2021, Marijana Šperanda, dip. oec, Izvor: Verlag Dashöfer

Nagrađivanje zaposlenika u javnoj službi

29.6.2021, struč. spec. oec. Ivan Vidas, Izvor: Verlag Dashöfer

Nerealizirane tečajne razlike

14.4.2021, dipl. oec Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

PDV kod nabavke opreme te fakturiranja dijagnostičko-terapijskih postupaka

14.4.2021, dipl. oec Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Isplata po ugovoru o djelu vanjskom suradniku iz Slovenije

8.4.2021, struč. spec. oec. Ivan Vidas, Izvor: Verlag Dashöfer

Financiranje prihvatljivog troška EU projekta

25.3.2021, dipl.ing.managmenta Lara Šiljeg, viši stručni suradnik za projekte financirane iz EU fondova, Izvor: Verlag Dashöfer

Provođenje humanitarne akcije

7.2.2021, struč. spec. oec. Ivan Vidas, Izvor: Verlag Dashöfer

Kupnja bonova osobama izvan radnog odnosa

1.12.2020, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Napredovanje u javnoj službi

4.9.2020, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Račun s neispravnim VAT brojem

14.5.2020, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Knjiženje u programu Pantheon

15.4.2020, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Isplata potpore u slučaju smrti zaposlenika

18.2.2020, dipl. oec. Vesna Varšava, Izvor: Verlag Dashöfer

Pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora

16.4.2019, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Isplata naknade za dugogodišnji rad i doprinos radu

10.4.2019, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Mjenica i mjenično očitovanje

1.4.2019, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

PDV na logopedske usluge

22.2.2019, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Obračun kamata na račune za komunalne usluge

4.1.2019, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Prikupljanje sredstava za naknadu za ribolov

4.1.2019, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Knjiženje troška pripravnika

31.12.2018, dr. sc. Mira Ognjan, Izvor: Verlag Dashöfer

Kako knjižiti nabavu zaštitne odjeće?

20.12.2018, dr. sc. Mira Ognjan, Izvor: Verlag Dashöfer

Unosi li se u troškovnik kod jednostavne nabave ime vozila ili specifikacije?

24.10.2018, Marijana Šperanda, dip. oec, Izvor: Verlag Dashöfer

PDV prilikom kupovine i prodaje rabljenog osobnog vozila

19.10.2018, Dijana Ivanković, rukovoditelj računovodstva, Izvor: Verlag Dashöfer

Natječaj za radno mjesto i osobni podaci

24.9.2018, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Obračun PDV-a

24.9.2018, dipl. oec. Vesna Varšava, Izvor: Verlag Dashöfer

Uređenje vanjskih površina sportske dvorane

4.9.2018, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer