danas je 30.11.2022

Strateško planiranje u javnom sektoruGarancija

21.11.2022, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Strateški investicijski projektiGarancija

24.10.2022, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Upravljanje kvalitetom u javnoj upraviGarancija

28.9.2022, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Novi Prijedlog Zakona o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u javnom sektoruGarancija

2.9.2022, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Nove izmjene Zakona o javnoj nabaviGarancija

26.8.2022, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Naknada za predsjednika Skupštine trgovačkog društva koji je ujedno i gradonačelnikGarancija

24.8.2022, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji u kaznenom postupkuGarancija

23.8.2022, Izvor: Narodne novine

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o upravnim pristojbamaGarancija

1.8.2022, Izvor: e-Savjetovanja

Pravo na smještaj uz dijeteGarancija

18.7.2022, mr. sc. Renata Turčinov dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Plan prijma vježbenika u pravosudna tijela u 2022.Garancija

27.6.2022, Izvor: Narodne novine

Zakon o izvršavanju državnog proračuna za 2022. godinuGarancija

14.6.2022, Bernard Iljazović, univ. bacc. admin. publ., Izvor: Verlag Dashöfer

Pravo na ponovnu uporabu informacija javnog sektoraGarancija

6.6.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Novi Zakon o referendumu u Republici HrvatskojGarancija

2.6.2022, Bernard Iljazović, univ. bacc. admin. publ., Izvor: Verlag Dashöfer

Pravilnik o utvrđivanju lista stečajnih upraviteljaGarancija

2.5.2022, Izvor: Narodne novine