danas je 26.9.2023

Strateško planiranje u javnom sektoruJamstvo

21.11.2022, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Strateški investicijski projektiJamstvo

24.10.2022, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Upravljanje kvalitetom u javnoj upraviJamstvo

28.9.2022, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Nove izmjene Zakona o javnoj nabavi

26.8.2022, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Naknada za predsjednika Skupštine trgovačkog društva koji je ujedno i gradonačelnik

24.8.2022, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Pravo na smještaj uz dijete

18.7.2022, mr. sc. Renata Turčinov dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Zakon o izvršavanju državnog proračuna za 2022. godinu

14.6.2022, Bernard Iljazović, univ. bacc. admin. publ., Izvor: Verlag Dashöfer

Pravo na ponovnu uporabu informacija javnog sektora

6.6.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Novi Zakon o referendumu u Republici Hrvatskoj

2.6.2022, Bernard Iljazović, univ. bacc. admin. publ., Izvor: Verlag Dashöfer

Dodatni posao državnih službenika

7.6.2021, univ.bacc.admin.public. Bernard Iljazović, Izvor: Verlag Dashöfer

Pravilnik o načinu rada i postupanja po pritužbama u MUP-u

6.4.2021, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Zakon o trgovačkim društvima - izmjene i dopune 2019.

29.4.2019, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma; mjere i obvezniciJamstvo

30.8.2018, Domagoj Dodig dipl.oec. , Izvor: Verlag Dashöfer

Voditelj i/ili izvršitelj obrade

6.8.2018, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka u javnoj ustanoviJamstvo

30.5.2018, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Nove Smjernice za upravljanje rizicima u poslovanju institucija javnog sektora

16.2.2018, Maja Coner univ..spec.oec bacc.adm.publ. ovl.rač. ..., Izvor: Verlag Dashöfer

Faze upravljanja rizicima

16.2.2018, Maja Coner univ..spec.oec. bacc.adm.publ. ovl.rač. ..., Izvor: Verlag Dashöfer

Premještanje iz državne u javnu službu

1.2.2018, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Zaštita osobnih podataka

26.11.2017, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje procesne pretpostavke u radnom sporu kad je tuženik Republika HrvatskaJamstvo

29.3.2017, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Povjerenstva za provedbu Akcijskog plana

6.3.2017, Izvor: Ministarstvo uprave