danas je 13.7.2024

Rad državnih službenika u nepunom radnom vremenuJamstvo

2.5.2024, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Ključne promjene u novom Zakonu o državnim službenicimavideoJamstvo

1.5.2024, Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:59:27

Dokument dostupan za pretplatnike od: Knjižnica za javni sektor profi plus

Nove izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenikeJamstvo

10.4.2024, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Novi sustav zapošljavanja u državnoj službiJamstvo

2.4.2024, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Rad državnih službenika na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinuJamstvo

4.3.2024, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Pravilnik o proračunskim klasifikacijamaJamstvo

18.1.2024, Izvor: Narodne novine

Pravilnik o polaganju državnog ispita

2.1.2023, univ.bacc.admin.public. Bernard Iljazović, Izvor: Verlag Dashöfer

NOVOSTI KOJE DONOSI ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

6.12.2022, Alan Vajda, mag. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Premještaji državnih službenika

7.2.2022, Bernard Iljazović, bacc. univ. admin. publ., Izvor: Verlag Dashöfer

Mentorstvo u državnoj službi

13.12.2021, univ.bacc.admin.public. Bernard Iljazović, Izvor: Verlag Dashöfer

Izvor isplate dodataka za uspješnost u radu

5.7.2021, struč. spec. oec. Ivan Vidas, Izvor: Verlag Dashöfer

Tko mora primjenjivati odredbe Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma?

16.11.2017, Vedran Bradara, dipl. oec., ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer