danas je 11.12.2023

Regres za godišnji odmorArhiva

1.1.2022, Mr. sc. Mislava Meter Pavić dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Godišnji odmori kod državnih i javnih službenika i namještenikaArhiva

1.1.2022, Mr. sc. Mislava Meter Pavić dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Obveza isplate naknade za neiskorišteni godišnji odmor - i bez zahtjeva javnog službenikaJamstvo

6.9.2018, Daniel Sever dipl. iur. , Izvor: Verlag Dashöfer

Pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora

16.4.2019, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017, 47/2018)Arhiva

1.1.2022, Mr. sc. Mislava Meter Pavić dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Porodiljne naknade, dopusti i godišnji Online razgovor

21.1.2020, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Evidentiranje dana odsutnosti radi privatnih obaveza direktora

30.10.2020, struč. spec. oec. Ivan Vidas, Izvor: Verlag Dashöfer

Pravo na naknadu plaće - Članak 54.Jamstvo

1.1.2023, dipl. iur. Morana Krušarovski, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2024 | 2023 | 2022

Obveznici Zakona o sprječavanju sukoba interesa

18.3.2022, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Plaće i evidencijeJamstvo

27.1.2021, mr. sc. Katarina Boban Filipančić, Izvor: Verlag Dashöfer

Pravo na naknadu plaće - Članak 39.Jamstvo

1.1.2023, dipl. iur. Morana Krušarovski, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2024 | 2023 | 2022

Utvrđivanje osnovice za naknadu plaćeJamstvo

1.1.2023, dipl. iur. Morana Krušarovski, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2024 | 2023 | 2022

Dopunski rad državnih službenika

5.5.2021, univ.bacc.admin.public. Bernard Iljazović, Izvor: Verlag Dashöfer

Temeljni kolektivni ugovor za državne službenike (NN 112/17, 12/18)Arhiva

1.1.2022, Mr. sc. Mislava Meter Pavić dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Novi Zakon o osiguranju radničkih tražbinaJamstvo

29.9.2017,  Tomislava Furčić dipl. iur, Izvor: Verlag Dashöfer

UvodArhiva

1.1.2022, Mr. sc. Mislava Meter Pavić dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Specifičnosti poslovanja sportskih udruga

17.5.2018, Krešimir Vranar, dipl.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Obračun plaća javnim službenicima i namještenicimaArhiva

1.1.2022, Mr. sc. Mislava Meter Pavić dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Prava iz područja zdravstva za zaposlenike u javnim službamaJamstvo

21.4.2017, Morana Krušarovski, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Neka materijalna prava zaposlenih u javnim službamaArhiva

1.1.2022, Mr. sc. Mislava Meter Pavić dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Online razgovor: GDPR - nejasnoće primjene Uredbe u praksi Online razgovorJamstvo

17.10.2018, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer