danas je 30.11.2022

Regres za godišnji odmorGarancija

1.1.2022, Mr. sc. Mislava Meter Pavić dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Godišnji odmori kod državnih i javnih službenika i namještenikaGarancija

1.1.2022, Mr. sc. Mislava Meter Pavić dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Obveza isplate naknade za neiskorišteni godišnji odmor - i bez zahtjeva javnog službenikaGarancija

6.9.2018, Daniel Sever dipl. iur. , Izvor: Verlag Dashöfer

Pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora

16.4.2019, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Porodiljne naknade, dopusti i godišnji Online razgovorGarancija

21.1.2020, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017, 47/2018)Garancija

1.1.2022, Mr. sc. Mislava Meter Pavić dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Evidentiranje dana odsutnosti radi privatnih obaveza direktoraGarancija

30.10.2020, struč. spec. oec. Ivan Vidas, Izvor: Verlag Dashöfer

Financijske, računovodstvene i porezne promjene u vezi koronavirusa (COVID-19) online razgovorGarancija

27.3.2020, Maja Hleb dipl.oec, stalno sudski vještak za računovodstvo, poreze i financije, Izvor: Verlag Dashöfer

Plaćeni dopust državnih službenika i namještenika: obračun i JOPPDGarancija

17.3.2020, struč. spec. oec. Ivan Vidas, Izvor: Verlag Dashöfer

Pravo na naknadu plaće - Članak 54.Garancija

1.1.2022, dipl. iur. Morana Krušarovski, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Isplata neoporezive naknade za skrb djeceGarancija

25.3.2022, Dijana Ivanković, bacc. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Radno-pravni odnosi u vrijeme epidemije koronavirusa COVID-19, 2.dio, online razgovorGarancija

30.3.2020, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Utvrđivanje osnovice za naknadu plaćeGarancija

1.1.2022, dipl. iur. Morana Krušarovski, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Obveznici Zakona o sprječavanju sukoba interesaGarancija

18.3.2022, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dopunski rad državnih službenika

5.5.2021, univ.bacc.admin.public. Bernard Iljazović, Izvor: Verlag Dashöfer

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenikeGarancija

19.5.2022, Izvor: Narodne novine

Pravo na naknadu plaće - Članak 39.Garancija

1.1.2022, dipl. iur. Morana Krušarovski, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Temeljni kolektivni ugovor za državne službenike (NN 112/17, 12/18)Garancija

1.1.2022, Mr. sc. Mislava Meter Pavić dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Novi Zakon o osiguranju radničkih tražbinaGarancija

29.9.2017,  Tomislava Furčić dipl. iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Radno-pravni odnosi u vrijeme epidemije koronavirusa COVID-19, 1.dioGarancija

28.3.2020, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

UvodGarancija

1.1.2022, Mr. sc. Mislava Meter Pavić dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Specifičnosti poslovanja sportskih udruga

17.5.2018, Krešimir Vranar, dipl.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Obračun plaća javnim službenicima i namještenicimaGarancija

1.1.2022, Mr. sc. Mislava Meter Pavić dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID -19)Garancija

23.3.2020, struč. spec. oec. Ivan Vidas, Izvor: Verlag Dashöfer

Prava iz područja zdravstva za zaposlenike u javnim službamaGarancija

21.4.2017, Morana Krušarovski, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Neka materijalna prava zaposlenih u javnim službamaGarancija

1.1.2022, Mr. sc. Mislava Meter Pavić dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodakGarancija

3.9.2019, Izvor: Porezna uprava

Novine u zakonodavstvu u 2019. godini

9.1.2019, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Uredba o Tarifi upravnih pristojbi

20.8.2021, Izvor: Narodne novine

Online razgovor: GDPR - nejasnoće primjene Uredbe u praksi Online razgovorGarancija

17.10.2018, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer