danas je 23.3.2023

Novi zakon o proračunu

1.2.2022, univ.bacc.admin.public. Bernard Iljazović, Izvor: Verlag Dashöfer

Planiranje proračuna i projekti

6.11.2020, Maja Hleb, dipl.oec, stalno sudski vještak za računovodstvo, poreze i financije, Izvor: Verlag Dashöfer

Prihodi iz državnog proračunaJamstvo

1.1.2023, Vesna Dejanović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2024 | 2023 | 2022

Kapitalna pomoć drugom proračunuArhiva

1.1.2022, dipl.oec. Ksenija Kramar, ovlašteni revizor i porezni savjetnik, Sandra Hrvatin, dipl.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Knjiženje poklona u sustavu proračuna

30.6.2017, dipl. oec Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Posljedice nedonošenja proračuna za 2023. godinuJamstvo

28.12.2022, univ.bacc.admin.public. Bernard Iljazović, Izvor: Verlag Dashöfer

Nerealizirane tečajne razlike u sustavu proračuna

18.5.2021, dipl. oec Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Sustav izvršavanja proračuna i financijskog plana

21.3.2022, Izvor: Koordinacijski odbor za prilagodbu opće države

Obračun troškova izvršenja u 2022. godiniJamstvo

20.7.2022, univ. spec. oec. Ivan Horvatić, ovlašteni računovođa, Izvor: Verlag Dashöfer

Osiguranje sredstava u državnom proračunu - Članak 83.Jamstvo

1.1.2023, dipl. iur. Morana Krušarovski, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Promjene u poslovanju jedinica lokalne samouprave temeljem novog Zakona o proračunuJamstvo

26.4.2022, univ. spec. oec. Maja Coner, bacc. admin. publ., ovlašteni računovođa, Izvor: Verlag Dashöfer

Izrada planskih i izvještajnih dokumenta subjekata opće države

21.3.2022, Izvor: Koordinacijski odbor za prilagodbu opće države

Proračunsko planiranje za razdoblje 2023.-2025. godineJamstvo

25.10.2022, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Zakon o izvršavanju državnog proračuna za 2022. godinuJamstvo

14.6.2022, Bernard Iljazović, univ. bacc. admin. publ., Izvor: Verlag Dashöfer

Može li proračunski korisnik imati više različitih žiro računa?

4.10.2017, dipl. oec Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Članak 156. (ZOMO)Jamstvo

1.1.2023, Vesna Dejanović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2024 | 2023 | 2022

Osiguranje sredstava u državnom proračunu - Članak 86.Jamstvo

1.1.2023, dipl. iur. Morana Krušarovski, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Osiguranje sredstava u državnom proračunu - Članak 82.Jamstvo

1.1.2023, dipl. iur. Morana Krušarovski, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu

13.2.2019, univ.bacc.admin.public. Bernard Iljazović, Izvor: Verlag Dashöfer

Prilagodbe informatičkih sustava

21.3.2022, Izvor: Koordinacijski odbor za prilagodbu opće države

Osiguranje sredstava u državnom proračunu - Članak 85.Jamstvo

1.1.2023, dipl. iur. Morana Krušarovski, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Osiguranje sredstava u državnom proračunu - Članak 84.Jamstvo

1.1.2023, dipl. iur. Morana Krušarovski, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Novi Prijedlog Zakona o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u javnom sektoruJamstvo

2.9.2022, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Financiranje, knjigovodstvena evidencija i izvještavanje po EU projektima

12.5.2021, dipl.ing.managmenta Lara Šiljeg, viši stručni suradnik za projekte financirane iz EU fondova, Izvor: Verlag Dashöfer

Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika JLS prema odredbama novog Zakona o proračunuJamstvo

18.8.2022, univ. spec. oec. Maja Coner, bacc. admin. publ., ovlašteni računovođa, Izvor: Verlag Dashöfer

Financiranje prihvatljivog troška EU projekta

25.3.2021, dipl.ing.managmenta Lara Šiljeg, viši stručni suradnik za projekte financirane iz EU fondova, Izvor: Verlag Dashöfer

Odgovornost za primjenu okvira za razvoj sustava unutarnjih kontrola

16.2.2018, Maja Coner univ..spec.oec. bacc.adm.publ. ovl.rač. ..., Izvor: Verlag Dashöfer

Podsjetnik: Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2018.

8.3.2019, Dijana Ivanković, voditelj računovodstva, Izvor: Verlag Dashöfer

Tijela javne vlasti sukladno Zakonu o euru

21.3.2022, Izvor: Koordinacijski odbor za prilagodbu opće države