danas je 11.12.2023

Prihodi iz državnog proračunaJamstvo

1.1.2023, Vesna Dejanović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2024 | 2023 | 2022

Novi zakon o proračunu

1.2.2022, univ.bacc.admin.public. Bernard Iljazović, Izvor: Verlag Dashöfer

Sustav izvršavanja proračuna i financijskog plana

21.3.2022, Izvor: Koordinacijski odbor za prilagodbu opće države

Posljedice nedonošenja proračuna za 2023. godinuJamstvo

28.12.2022, univ.bacc.admin.public. Bernard Iljazović, Izvor: Verlag Dashöfer

Knjiženje poklona u sustavu proračuna

30.6.2017, dipl. oec Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Povrat sredstava u državni proračunJamstvo

28.3.2023, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Kapitalna pomoć drugom proračunuArhiva

1.1.2022, dipl.oec. Ksenija Kramar, ovlašteni revizor i porezni savjetnik, Sandra Hrvatin, dipl.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Osiguranje sredstava u državnom proračunu - Članak 83.Jamstvo

1.1.2023, dipl. iur. Morana Krušarovski, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2024 | 2023 | 2022

Nerealizirane tečajne razlike u sustavu proračuna

18.5.2021, dipl. oec Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Obračun troškova izvršenja u 2022. godini

20.7.2022, univ. spec. oec. Ivan Horvatić, ovlašteni računovođa, Izvor: Verlag Dashöfer

Promjene u poslovanju jedinica lokalne samouprave temeljem novog Zakona o proračunu

26.4.2022, univ. spec. oec. Maja Coner, bacc. admin. publ., ovlašteni računovođa, Izvor: Verlag Dashöfer

Osiguranje sredstava u državnom proračunu - Članak 84.Jamstvo

1.1.2023, dipl. iur. Morana Krušarovski, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2024 | 2023 | 2022

Osiguranje sredstava u državnom proračunu - Članak 85.Jamstvo

1.1.2023, dipl. iur. Morana Krušarovski, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2024 | 2023 | 2022

Zakon o izvršavanju državnog proračuna za 2022. godinu

14.6.2022, Bernard Iljazović, univ. bacc. admin. publ., Izvor: Verlag Dashöfer

Izrada planskih i izvještajnih dokumenta subjekata opće države

21.3.2022, Izvor: Koordinacijski odbor za prilagodbu opće države

Može li proračunski korisnik imati više različitih žiro računa?

4.10.2017, dipl. oec Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Osiguranje sredstava u državnom proračunu - Članak 86.Jamstvo

1.1.2023, dipl. iur. Morana Krušarovski, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2024 | 2023 | 2022

Osiguranje sredstava u državnom proračunu - Članak 82.Jamstvo

1.1.2023, dipl. iur. Morana Krušarovski, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2024 | 2023 | 2022

Proračunsko planiranje za razdoblje 2023.-2025. godine

25.10.2022, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Prilagodbe informatičkih sustava

21.3.2022, Izvor: Koordinacijski odbor za prilagodbu opće države

Članak 156. (ZOMO)Jamstvo

1.1.2023, Vesna Dejanović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2024 | 2023 | 2022

Izmjene i dopune Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinuJamstvo

27.6.2023, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Proračunski nadzorJamstvo

3.4.2023, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Objava informacija o trošenju proračunskih sredstavaJamstvo

29.8.2023, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Osobe ovlaštene za obavljanje poslova unutarnje revizije - 2. dioJamstvo

17.4.2023, Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora, Izvor: Verlag Dashöfer

Financiranje, knjigovodstvena evidencija i izvještavanje po EU projektima

12.5.2021, dipl.ing.managmenta Lara Šiljeg, viši stručni suradnik za projekte financirane iz EU fondova, Izvor: Verlag Dashöfer

Odgovornost za primjenu okvira za razvoj sustava unutarnjih kontrola

16.2.2018, Maja Coner univ..spec.oec. bacc.adm.publ. ovl.rač. ..., Izvor: Verlag Dashöfer

Unutarnja kontrola u javnom sektoru - I. dioJamstvo

5.4.2023, Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora, Izvor: Verlag Dashöfer

Financiranje prihvatljivog troška EU projekta

25.3.2021, dipl.ing.managmenta Lara Šiljeg, viši stručni suradnik za projekte financirane iz EU fondova, Izvor: Verlag Dashöfer

Podsjetnik: Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2018.

8.3.2019, Dijana Ivanković, voditelj računovodstva, Izvor: Verlag Dashöfer

Godišnji popis dugotrajne imovine i obveza kod proračuna i proračunskih korisnika

4.2.2022, Maja Coner univ..spec.oec bacc.adm.publ. ovl.rač. ..., Izvor: Verlag Dashöfer

Tijela javne vlasti sukladno Zakonu o euru

21.3.2022, Izvor: Koordinacijski odbor za prilagodbu opće države

Što donose promjene Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi?Jamstvo

3.3.2023, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Prijedlog izmjena Zakona o fiskalnoj odgovornostiJamstvo

15.2.2023, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer