danas je 30.11.2022

Novi zakon o proračunuGarancija

1.2.2022, univ.bacc.admin.public. Bernard Iljazović, Izvor: Verlag Dashöfer

Planiranje proračuna i projektiGarancija

6.11.2020, Maja Hleb, dipl.oec, stalno sudski vještak za računovodstvo, poreze i financije, Izvor: Verlag Dashöfer

Prihodi iz državnog proračunaGarancija

1.1.2022, Vesna Dejanović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Knjiženje poklona u sustavu proračuna

30.6.2017, dipl. oec Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Kapitalna pomoć drugom proračunuGarancija

1.1.2022, dipl.oec. Ksenija Kramar, ovlašteni revizor i porezni savjetnik, Sandra Hrvatin, dipl.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Sustav izvršavanja proračuna i financijskog planaGarancija

21.3.2022, Izvor: Koordinacijski odbor za prilagodbu opće države

Nerealizirane tečajne razlike u sustavu proračuna

18.5.2021, dipl. oec Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Osiguranje sredstava u državnom proračunu - Članak 83.Garancija

1.1.2022, dipl. iur. Morana Krušarovski, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Osiguranje sredstava u državnom proračunu - Članak 82.Garancija

1.1.2022, dipl. iur. Morana Krušarovski, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Zakon o izvršavanju državnog proračuna za 2022. godinuGarancija

14.6.2022, Bernard Iljazović, univ. bacc. admin. publ., Izvor: Verlag Dashöfer

Osiguranje sredstava u državnom proračunu - Članak 85.Garancija

1.1.2022, dipl. iur. Morana Krušarovski, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Osiguranje sredstava u državnom proračunu - Članak 84.Garancija

1.1.2022, dipl. iur. Morana Krušarovski, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Osiguranje sredstava u državnom proračunu - Članak 86.Garancija

1.1.2022, dipl. iur. Morana Krušarovski, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Obračun troškova izvršenja u 2022. godiniGarancija

20.7.2022, univ. spec. oec. Ivan Horvatić, ovlašteni računovođa, Izvor: Verlag Dashöfer

Promjene u poslovanju jedinica lokalne samouprave temeljem novog Zakona o proračunuGarancija

26.4.2022, univ. spec. oec. Maja Coner, bacc. admin. publ., ovlašteni računovođa, Izvor: Verlag Dashöfer

Izrada planskih i izvještajnih dokumenta subjekata opće državeGarancija

21.3.2022, Izvor: Koordinacijski odbor za prilagodbu opće države

Proračunsko planiranje za razdoblje 2023.-2025. godineGarancija

25.10.2022, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Godišnji financijski izvještaji za 2018. godinuGarancija

13.2.2019, univ.bacc.admin.public. Bernard Iljazović, Izvor: Verlag Dashöfer

Može li proračunski korisnik imati više različitih žiro računa?

4.10.2017, dipl. oec Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika JLS prema odredbama novog Zakona o proračunuGarancija

18.8.2022, univ. spec. oec. Maja Coner, bacc. admin. publ., ovlašteni računovođa, Izvor: Verlag Dashöfer

Prilagodbe informatičkih sustavaGarancija

21.3.2022, Izvor: Koordinacijski odbor za prilagodbu opće države

Financiranje prihvatljivog troška EU projekta

25.3.2021, dipl.ing.managmenta Lara Šiljeg, viši stručni suradnik za projekte financirane iz EU fondova, Izvor: Verlag Dashöfer

Novi Prijedlog Zakona o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u javnom sektoruGarancija

2.9.2022, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Odgovornost za primjenu okvira za razvoj sustava unutarnjih kontrola

16.2.2018, Maja Coner univ..spec.oec. bacc.adm.publ. ovl.rač. ..., Izvor: Verlag Dashöfer

Članak 156. (ZOMO)Garancija

1.1.2022, Vesna Dejanović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2021. godini

10.6.2021, univ.bacc.admin.public. Bernard Iljazović, Izvor: Verlag Dashöfer

Financiranje, knjigovodstvena evidencija i izvještavanje po EU projektima

12.5.2021, dipl.ing.managmenta Lara Šiljeg, viši stručni suradnik za projekte financirane iz EU fondova, Izvor: Verlag Dashöfer

Tijela javne vlasti sukladno Zakonu o euruGarancija

21.3.2022, Izvor: Koordinacijski odbor za prilagodbu opće države

Podsjetnik: Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2018.Garancija

8.3.2019, Dijana Ivanković, voditelj računovodstva, Izvor: Verlag Dashöfer

Pravo na naknadu plaće - Članak 41.Garancija

1.1.2022, dipl. iur. Morana Krušarovski, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022