danas je 25.6.2024

Input:

Upravni ugovor

1.9.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

U nastavku teksta, ukratko će se obraditi upravni ugovor koji je propisan odredbama Zakona o općem upravnom postupku[1].

Uvjeti za sklapanje i predmet upravnog ugovora

Javnopravno tijelo i stranka sklopit će upravni ugovor o izvršenju prava i obveza utvrđenih u rješenju kojim je riješena upravna stvar, ako je zakonom propisano sklapanje takvog ugovora. Upravni ugovor sklapa se u pisanom obliku.

Upravni ugovor ne smije biti protivan izreci rješenja, prinudnim propisima, javnom interesu niti smije biti sklopljen na štetu trećih osoba.

Upravni ugovor koji ima pravni učinak na prava trećih osoba pravno je valjan samo uz pisani pristanak tih osoba.

Ništetnost upravnog ugovora

Upravni ugovor je ništetan ako je protivan rješenju radi izvršenja kojeg je sklopljen.

Upravni ugovor je ništetan i iz razloga ništetnosti propisanih zakonom koji uređuje obvezne odnose, odnosno Zakonom o obveznim odnosima.

Upravni ugovor je ništetan i kad je ništetan dio toga ugovora, osim ako bi ugovor proizvodio pravne učinke i bez tog dijela.

Ništetnost upravnog