danas je 13.7.2024

Input:

Pravo na godišnji odmor u državnoj službi i druga prava u vezi s odmorom

15.4.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

Uvodni dio

Mjesec travanj je, kao i obično razdoblje godine u kojem se intezivno govori o godišnjem odmoru, pravi raspored godišnjeg odmora za tekuću kalendarsku godinu, ali isto tako i zbrajanju preostali dani godišnjeg odmora neiskorišteni iz prethodne godine, a trebaju se iskoristiti do zakonskog roka.

Pravo na godišnji odmor jedno je od temeljnih prava svakog radnika koje je utvrđeno Ustavom Republike Hrvatske[1]. Na temelju ustavnih odredbi pravo na plaćeni godišnji odmor regulirano je Zakonom o radu[2], a unutar državnog tijela ili tvrtke pravo je uređeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu.

Kako je regulirano pravo na godišnji odmor

U državnoj službi pravo na plaćeni godišnji odmor službenici i namještenici ostvaruju sukladno odredbama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike[3] (dalje: KU) i u skladu s općim propisom o radu.

Pravo na godišnji odmor u dijelu koji nije uređen odredbama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, državni službenici i namještenici ostvaruju u skladu s općim propisom o radu. Tako, prema odredbama Zakona o radu, o rasporedu korištenja godišnjeg odmora odlučuje poslodavac, uzimajući u obzir potrebe organizacije posla i želje državnih službenika, te mogućnosti za odmor raspoložive državnim službenicima. Međutim, konačnu odluku o rasporedu korištenja donosi poslodavac.

Slijedom toga, raspored godišnjeg odmora u državnoj službi se utvrđuje najkasnije do 15. svibnja tekuće godine, a odluka o trajanju godišnjeg odmora dostavlja se službeniku i namješteniku najmanje petnaest dana prije korištenja