danas je 27.2.2024

Input:

NOVOSTI KOJE DONOSI ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

6.12.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Navedenim tekstom dajemo prikaz novosti koje donosi prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona državnim službenicima time da je Zakon o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19) u primjeni od 1. kolovoza 2019. godine.

Alan Vajda, mag. iur.

Uvod

Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske kao nadležno tijelo državne uprave provelo je u vremenskom periodu od 21. do zaključno 28. listopada 2022. godine javno savjetovanje o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, kako bi Vlada Republike Hrvatske na svojoj 165. sjednici održanoj dana 10. studenog 2022. godine prihvatila prijedlog navedenog zakona, te ga uputila na konačno donošenje po hitnom postupku Hrvatskom saboru dana 15. studenog 2022. godine.

 

Navedenim Zakonom uređuje ravnopravni odnos između držav­nih službenika i države kao poslodavca, jedinstvena pravila koja reguliraju prijam u državnu službu, klasifikaciju radnih mjesta državnih službenika, stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika, napredovanje u službi kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i obveza državnih službenika te određena pitanja od značaja za uređivanje i ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti namještenika.

Osnovna pitanja koja će se regulirati Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

 

Zakonom o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) propisuju se načini prestanka službe po sili zakona.

Člankom 137. stavkom 1. točkom 3. Zakona propisano je da državna služba prestaje po sili zakona kada državni službenik navrši 65 godina života i najmanje 15 godina mirovinskog staža, osim ako se čelnik tijela i državni službenik drukčije ne dogovore,