danas je 11.12.2023

Input:

Smjernice za provedbu postupaka jednostavne nabave

2.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u okviru posebnog cilja – jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave Akcijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024. godine uz Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine, navelo da će izraditi Smjernice za provedbu postupaka jednostavne nabave kojima će se pojasniti odredbe propisa koji uređuju jednostavnu nabavu i dati smjernice naručiteljima za provedbu postupaka jednostavne nabave, pri čemu će se naglasak staviti na transparentnost postupanja naručitelja kako bi svi gospodarski subjekti koji sudjeluju u tim postupcima i zainteresirana javnost imali uvid u sve relevantne podatke o provedbi postupaka jednostavne nabave. Sukladno tome, izrađene su i donesene Smjernice za provedbu postupaka jednostavne nabave"1", a o čemu će biti više riječi u nastavku teksta.

Zakonom o javnoj nabavi i njegovim podzakonskim propisima, uređeno je područje javne nabave u RH. Naime, na pitanja jednostavne nabave odnose se: članak 4. (Načela javne nabave), članak 12. (Pragovi za primjenu Zakona), članak 15. (Jednostavna nabava), članci 16-19. (Procijenjena vrijednost nabave), članak 28. (Plan nabave i registar ugovora) ZJN 2016.

Načela

Sukladno ZJN 2016 dodjela ugovora u okviru jednostavne nabave mora biti u skladu s pravilima propisanima općim aktom naručitelja i načelima javne nabave. Prilikom donošenja svojih općih akata naručitelji moraju ostati u okviru načela javne nabave.

Unaprijed određenim pravilima postupka naručitelji osiguravaju transparentnost dodjele ugovora i jednaki tretman gospodarskih subjekata. Prilikom izrade svojih općih akata naručitelji bi trebali uzimati u obzir sljedeće:

Nediskriminirajući opis predmeta nabave: - opis traženih svojstava predmeta nabave ne bi trebao upućivati na određenu marku ili proizvod, proces, žig, patente, vrste ili specifično podrijetlo robe, osim ako to