danas je 13.7.2024

Input:

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2024. godini

15.4.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira.

Vlada Republike Hrvatske može dati suglasnosti za zaduživanje jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave najviše do pet posto ukupno ostvarenih prihoda poslovanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iskazanih u financijskom izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. (obrazac: PR-RAS u stupcu 5 pod šifrom 6).

Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje je Vlada RH donijela do 31. prosinca 2023. godine, a koje se mogu koristiti od 1. siječnja 2024. godine ulaze u ograničenje od pet posto.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu se zadužiti na dva načina: kratkoročno ili dugoročno.

Kratkoročno zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se kratkoročno zaduživati isključivo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se kratkoročno zadužiti za navedenu namjenu najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova.

Dugoročno zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave