Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Odgovornost državnih službenika za povrede službene dužnosti

8.10.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Državni službenici tijekom obavljanja redovnih radnih zadataka na radnom mjesta za nepridržavanje propisanih pravila snose odgovornost, odnosno izriču im se odgovarajuće sankcije.

Naime, državni službenici (u nastavku teksta: službenici) odgovaraju za povredu službene dužnosti ako povjerene poslove ne obavljaju savjesno, stručno i u predviđenim rokovima, ako se ne pridržavaju Ustava, zakona i drugih propisa ili pravila o ponašanju za vrijeme službe ili u vezi sa službom.

Pri tome, kaznena odgovornost ne isključuje odgovornost za povredu službene dužnosti, ako djelo koje je predmet kaznenoga postupka ujedno predstavlja i povredu službene dužnosti.

Dok, oslobođenje od kaznene odgovornosti ne pretpostavlja oslobađanje od odgovornosti za povredu službene dužnosti ako je izvršeno djelo propisano kao povreda službene dužnosti.

Povrede službene dužnosti mogu biti lake i teške. Navesti ćemo nekoliko primjera za svaku vrstu povrede.

Pod lakim povredama službene dužnosti smatra se npr: učestalo zakašnjavanje na posao ili raniji odlazak s posla, neuredno čuvanje spisa, podataka ili druge povjerene dokumentacije, napuštanje radnih prostorija tijekom radnog vremena bez odobrenja nadređenog službenika.

Teškim povredama smatra se npr: zlouporaba položaja ili prekoračenje ovlasti u službi, neopravdan izostanak s posla od dva do

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: