Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Godišnji odmor kolektivnom ugovoru

10.11.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

2018.11.2.1 Godišnji odmor kolektivnom ugovoru

Drako Graf, dipl.iur

Mi smo javna ustanova i imamo kolektivni ugovor koji se na nas primjenjuje. Izračun i korištenje godišnjeg odmora definirani su u člancima 27. i 28. kolektivnog ugovora na način da čl. 28 odmor povećava: “- majka s djetetom do 15 godina ili samohrani roditelj - 2 dana, majka s troje ili više djece mlađe od 15 godina ili samohrani roditelj - 3 dana“. Koliko dana godišnjeg odmora pripada ženskoj radnici 2018. godine, koja ima 3 djece (godina rođenja prosinac 2003., lipanj 2010. i srpanj 2012.)? Što kada sljedeće godine jedno dijete bude starije od 15 godina?

Sukladno odredbi članka 192. Zakona o radu (Narodne novine broj 93/2014, 127/2017), kolektivnim ugovorom uređuju se prava i obveze stranaka koje su sklopile taj ugovor, a može sadržavati i pravna pravila kojima se uređuje sklapanje, sadržaj i prestanak radnih odnosa, pitanja socijalnog osiguranja te druga pitanja iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom. Prema članku 194. Zakona o radu, kolektivni ugovor obvezuje sve osobe koje su ga sklopile te sve osobe koje su u vrijeme sklapanja kolektivnog ugovora bile ili su naknadno postale članovi udruge koja je sklopila kolektivni ugovor, a zbog povrede obveze iz kolektivnog ugovora, oštećena stranka ili osoba na koju se on primjenjuje, može tražiti naknadu pretrpljene štete. S obzirom da se na radne odnose u vašoj ustanovi primjenjuje kolektivni ugovor koji navodite, tu će kod izračuna točnog broja dana godišnjeg odmora za određenu kalendarsku godinu za koju radnik ostvaruje pravo na godišnji odmor, neminovno biti primijenjena odredba čl. 9. st. 3 radnog prava (“3) Ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno ugovorom o radu, pravilnikom o radu, sporazumom

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: