danas je 21.5.2024

Input:

Aktualni natječaji i pozivi za javni sektor u prvom kvartalu 2023. godine

10.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Najava Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada javnog sektora“.

Nadležno tijelo: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine; Provedbeno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Samostalna služba - Posredničko tijelo

Predmet Poziva

Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova postojećih zgrada javnog sektora, neoštećenih u potresu, u pretežitom vlasništvu javnog sektora, u kojima se obavljaju društvene djelatnosti. Sukladno usvojenom Programu energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine (NN 41/22), predviđene su sljedeće kategorije obnove:

  • Integralna energetska obnova - obuhvaća kombinaciju više mjera energetske obnove, a obavezno uključuje jednu ili više mjera na ovojnici zgrade kojima se ostvaruje ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove. Integralna energetska obnova iznimno može obuhvaćati samo jednu mjeru na ovojnici ako ona rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove;
  • Dubinska obnova - obuhvaća mjere energetske učinkovitosti na ovojnici i tehničkim sustavima te rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) i primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje