danas je 25.6.2024

Input:

Automatsko obračunavanje, prekršajne odredbe i nadzor nad primjenom Zakona

23.3.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pravilnik o obliku i sadržaju zadužnice (Narodne novine, br. 115/12., 82/17.):

  • Čl. 1. - Ovim se Pravilnikom propisuje oblik i sadržaj zadužnice, koju u skladu s člankom 214. Ovršnog zakona izdaje dužnik za tražbine u kunama ili u kunama uz valutnu klauzulu ili u stranoj valuti.
  • Čl. 4. Na prvoj stranici zadužnice nalazi se naziv obrasca: »Zadužnica« te izjava dužnika koja se sastoji od (...) 2. izjave dužnika da je suglasan da se radi naplate tražbine vjerovnika u iznosu glavnice kojeg odredi uvećanom za ugovorne kamate i ostale sporedne tražbine, ako ih ima, te sa zateznom kamatom koja teče od dana dospijeća određenog od strane vjerovnika prilikom podnošenja zadužnice na naplatu do namirenja...

Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine, br. 71/18.):

  • ako je u osnovi za plaćanje određena ovrha na novčanim sredstvima ovršenika i doznaka tih novčanih sredstava u stranoj valuti na račun ovrhovoditelja u inozemnoj ili domaćoj banci...,
  • FINA zadaje nalog banci za izvršenje prijenosa novčanih sredstava ovršenika u stranoj valuti odnosno u kunama na račun ovrhovoditelja u stranoj banci ili u stranoj valuti na račun ovrhovoditelja u domaćoj banci,
  • ako ovršenik u banci nema takvih novčanih sredstava (u stranoj valuti), banka postupa u visini raspoloživih novčanih sredstava po drugim računima i obavještava FINU o iznosu novčanih sredstava i prodajnom tečaju banke za valutu navedenu u nalogu FINE, važeći na dan izvršenja naloga.

Automatsko preračunavanje

Račun u banci, krediti, ugovori o leasingu

Banke preračunavaju iznose na depozitnim, štednim i