danas je 30.9.2023

Input:

Članak 10. (ZOMO)

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.1.1.2 Članak 10. (ZOMO)

Vesna Dejanović, dipl. oec.


Obvezno su osigurani:

1. obrtnici upisani u odgovarajući registar,

2. osobe koje u skladu s posebnim propisima samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost, kao što su odvjetnici, privatni zdravstveni radnici, umjetnici, novinari, odgajatelji, lektori i prevoditelji, primalje, predstavnici obiteljskog doma, fizička osoba koja samostalno kao profesionalnu djelatnost obavlja poslove savjetovališta i usluga pomoći i njege u kući i drugi,

3. vrhunski sportaši, ako nisu obvezno osigurani po drugoj osnovi,

4. osobe koje su po osnovi