danas je 21.7.2024

Input:

Članak 112. (ZOMO)

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.9 Članak 112. (ZOMO)

Vesna Dejanović, dipl. oec.


(1) Podatke za vođenje matične evidencije obveznici dostavljaju u sljedećim rokovima:

  1. podatke o početku poslovanja, prestanku poslovanja i promjenama u poslovanju obveznika doprinosa – u roku od 24 sata od početka ili prestanka poslovanja, odnosno na dan pravomoćnosti rješenja o upisu ili brisanju u odgovarajući registar, u roku od 24 sata od nastale promjene u poslovanju obveznika doprinosa
  2. podatke o početku osiguranja, za osiguranike iz članka 9. stavka 1. točaka 1. - 7. ovoga Zakona – najranije osam dana prije početka rada, a najkasnije prije početka rada
  3. podatke o prestanku osiguranja, za osiguranike iz članka 9. stavka 1. točaka 1. - 7. ovoga Zakona, u roku od 24 sata od prestanka rada, odnosno prestanka radnog odnosa
  4. podatke o početku i prestanku osiguranja samostalni obveznici doprinosa – u roku od 24 sata od pravomoćnosti rješenja o upisu u odgovarajući registar
  5. prijave