danas je 30.9.2023

Input:

Članak 136. (ZOMO)

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

6.4.4 Članak 136. (ZOMO)

Vesna Dejanović, dipl. oec.


  • Rješenje kojim je utvrđeno svojstvo osiguranika i mirovinski staž podliježe reviziji.

  • Reviziju obavlja središnja ustrojstvena jedinica Zavoda.

  • Revizija rješenja iz stavka 1. ovoga članka odgađa njihovo izvršenje.


Komentaruz članke 136. do 138.

Ovim odredbama uređuje se revizija rješenja kojima se rješava o svojstvu osiguranika i mirovinskom stažu. Reviziju obavlja