danas je 13.7.2024

Input:

Članak 30. (ZOMO)

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.2.6 Članak 30. (ZOMO)

Vesna Dejanović, dipl. oec.


(1) U staž osiguranja računa se i razdoblje u kojem su isplaćeni drugi dohoci za koje su plaćeni doprinosi prema članku 17. ovoga Zakona.

(2) U staž osiguranja računa se i razdoblje za koje je utvrđena godišnja osnovica po osnovi obavljanja druge djelatnosti na koji se plaća doprinos za mirovinsko osiguranje prema propisima o doprinosima za obvezna osiguranja.

(3) U staž osiguranja računa se i razdoblje za koje je Porezna uprava rješenjem utvrdila razliku obveze doprinosa za člana uprave, izvršnog direktora, likvidatora i upravitelja zadruge koji nije obvezno osiguran prema članku 12. ovoga Zakona


Komentar:

Od 1. siječnja 2019. stupaju na snagu i odredbe Zakona o izmjenama i dopunama zakona o doprinosima kojima se u posebnim odredbama vezanim uz članove uprave i ostale osiguranike iz članka 12. Zakona propisuju njihove obveze po pitanju doprinosa za obvezna osiguranja.

Porezna uprava će za članove uprave trgovačkih društava, izvršne direktore, likvidatore trgovačkih društava u likvidaciji i upravitelje zadruge koji su obvezno osigurani na mirovinsko osiguranje kao radnici u tom trgovačkom društvu ili zadruzi na nepuno radno vrijeme, obračunati rješenjem razliku obveze doprinosa za člana uprave, izvršnog direktora, likvidatora i upravitelja zadruge koji nije po toj osnovi osiguran.

Razdoblje za koje je Porezna uprava rješenjem utvrdila razliku doprinosa računa se u staž osiguranja na identičan način na koji se staž osiguranja računa za razdoblje za koje je isplaćen drugi dohodak, odnosno razdoblje po osnovi obavljanja druge djelatnosti.


(4) Staž osiguranja utvrđuje se za svaku kalendarsku godinu tako da se osnovica prema dohocima i/ili primicima iz stavaka 1. 2. i 3. ovoga članka na koju su obračunati i uplaćeni doprinosi podijeli s prosječnom mjesečnom plaćom svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u istoj godini, prema podacima Državnog zavoda za statistiku.

(5) Ako doprinosi nisu u cijelosti uplaćeni u godini u kojoj je ostvaren drugi