danas je 21.7.2024

Input:

Članak 55. (ZOMO)

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

4.6.6.12 Članak 55. (ZOMO)

Vesna Dejanović, dipl. oec.


Invalid rada koji je stekao pravo na profesionalnu rehabilitaciju gubi to pravo ako se njime