danas je 30.9.2023

Input:

Članak 55. (ZOMO)

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

4.6.6.12 Članak 55. (ZOMO)

Vesna Dejanović, dipl. oec.


Invalid rada koji je stekao pravo na profesionalnu rehabilitaciju gubi to pravo ako se njime