danas je 30.9.2023

Input:

Članak 60. (ZOMO)

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

4.6.9.2 Članak 60. (ZOMO)

Vesna Dejanović, dipl. oec.


(1) Prava stečena na osnovi smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost te djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti traju dok postoji takvo stanje radne sposobnosti prema kojem je pravo određeno.

(2) Ako u stanju radne sposobnosti, odnosno preostale radne sposobnosti nastanu promjene zbog kojih se prema ovome Zakonu utvrđeno