danas je 30.9.2023

Input:

Članak 61. (ZOMO)

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

4.7 Naknada zbog tjelesnog oštećenja

Vesna Dejanović, dipl. oec.

4.7.1 Članak 61. (ZOMO)

Vesna Dejanović, dipl. oec.


  • Tjelesno oštećenje postoji kada kod osiguranika nastane gubitak, značajnije oštećenje ili znatnija onesposobljenost pojedinog organa ili dijelova tijela što otežava normalnu aktivnost organizma i zahtijeva veće napore u obavljanju životnih potreba, bez obzira na to uzrokuje li ono ili ne uzrokuje smanjenje ili gubitak radne sposobnosti osiguranika.

  • Pravo na naknadu zbog tjelesnog oštećenja stječe