Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Članak 8. (ZOMO)

7.12.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.8 Članak 8. (ZOMO)

Vesna Dejanović, dipl. oec.


Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

  1. Mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti je dio sustava mirovinskog osiguranja u kojem se osiguranicima na načelima uzajamnosti i solidarnosti osiguravaju prava za slučaj nastanka rizika starosti, smanjenja radne sposobnosti, djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti i tjelesnog oštećenja, a članovima njihovih obitelji prava za slučaj smrti osiguranika, odnosno korisnika prava.
  2. Osiguranik je fizička osoba koja je na osnovi radne aktivnosti (radni odnos, obavljanje djelatnosti i dr.) obvezno osigurana na mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti.
  3. Osigurana osoba je fizička osoba osigurana na mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti u određenim okolnostima za rizik smanjenja radne sposobnosti, djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti i tjelesnog oštećenja prouzročenog ozljedom na radu ili profesionalnom bolesti.
  4. Mirovinski staž je skupni naziv za razdoblja provedena u obveznom mirovinskom osiguranju i produženom osiguranju (staž osiguranja) i razdoblja provedenih izvan osiguranja koja se pod određenim uvjetima priznaju u mirovinski staž (posebni staž).
  5. Staž osiguranja u efektivnom trajanju je razdoblje provedeno u obveznom mirovinskom osiguranju i produženom osiguranju u stvarnom trajanju


Komentar:

Definicija staža osiguranja u efektivnom trajanju dodana je radi jasnog određivanja staža koji se računa u uvjete za priznavanje prava iz mirovinskog osiguranja prema pojedinim odredbama Zakona.


  1. Staž osiguranja s povećanim trajanjem je razdoblje provedeno u obveznom mirovinskom osiguranju koje se računa s povećanim trajanjem. Posebnim propisima su određena radna mjesta i zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i osiguranici-osobe s invaliditetom kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem.


Komentar:

Dosadašnji pojam „osiguranici-invalidne osobe” zamjenjuje se pojmom „osiguranici-osobe s invaliditetom” kako bi se horizontalno uskladio s ostalim pozitivnim zakonskim propisima: Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, Zakonom o Hrvatskom registru osoba s invaliditetom i dr., te s Konvencijom Ujedinjenih naroda o

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: