danas je 13.7.2024

Input:

Dana donacija kratkotrajne nefinancijske imovine

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

7.4 Dana donacija kratkotrajne nefinancijske imovine

dipl.oec. Ksenija Kramar, ovlašteni revizor i porezni savjetnik, Sandra Hrvatin, dipl.oec.


Primjer 20.

Proračunski korisnik „ABC” nabavio je uredski materijal – fotokopirni papir u vrijednosti 23.400,00 kuna sa uključenim PDV-om (nabavna