danas je 13.7.2024

Input:

Davanje kratkoročnog zajma

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

6.3 Davanje kratkoročnog zajma

dipl.oec. Ksenija Kramar, ovlašteni revizor i porezni savjetnik, Sandra Hrvatin, dipl.oec.


Primjer 16.

Županija je u rujnu 2016. godine dala beskamatni kratkoročni zajam općini “ABC“,