danas je 21.7.2024

Input:

Depoziti i jamčevni polozi

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.2 Depoziti i jamčevni polozi

dipl.oec. Ksenija Kramar, ovlašteni revizor i porezni savjetnik, Sandra Hrvatin, dipl.oec.


Primjer 12.

Proračunski korisnik „ABC” je 15. lipnja 2016. godine uplatio poslovnoj banci „B” kratkoročni depozit s naslova oročenja sredstava na rok od 6 mjeseci u iznosu od 48.100 kuna, pri čemu se ugovorena kamata u iznosu od 975 kuna isplaćuje zajedno s povratom oročenih sredstava na transakcijski račun proračunskog korisnika „ABC”.

Dana 01. rujna 2016. uplatio je jamčevni polog s naslova javnog natječaja za nabavu opreme u iznosu 136.760 kuna, a nakon natječaja polog je vraćen u roku 15 dana od uplate 16. rujna 2016. godine.Bilješka 1 i 4

Neke transakcije u okviru financijske imovine razreda 1 evidentiraju se samo na računima novčanih sredstava, jer