danas je 21.4.2024

Input:

Djeca do 18. godine života i članovi obitelji osiguranika - Članak 10.

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.4 Djeca do 18. godine života i članovi obitelji osiguranika - Članak 10.

dipl. iur. Morana Krušarovski


(1) Prema ovom Zakonu, status osigurane osobe – člana obitelji osiguranika, kao nositelja obveznoga zdravstvenog osiguranja, mogu steći:

  1. supružnik (bračni i izvanbračni, sukladno propisima o obiteljskim odnosima),
  2. djeca (rođena u braku, izvan braka ili posvojena, pastorčad) te druga djeca bez roditelja, ako ih osiguranik uzdržava, na zahtjev osiguranika,
  3. roditelji (otac, majka, očuh, maćeha i posvojitelj), ako su nesposobni za samostalan život i rad, ako nemaju sredstava za uzdržavanje i ako ih osiguranik