danas je 25.6.2024

Input:

Dodatni posao državnih službenika

7.6.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Državni službenici osim obavljanja redovnih poslova tijekom redovnog radnog vremena, mogu obavljati i dodatne poslove pod određenim uvjetima. O toj mogućnosti biti će više riječi u nastavku teksta.

Državni službenik ima mogućnost izvan redovitoga radnog vremena, po prethodno pribavljenom odobrenju čelnika državnog tijela, obavljati poslove ili pružati usluge pravnoj ili fizičkoj osobi, samo ako nad tim djelatnostima, odnosno nad radom te fizičke ili pravne osobe, državno tijelo u kojemu je u službi ne obavlja nadzor ili ako takav rad nije zabranjen posebnim zakonom te ne predstavlja sukob interesa ili prepreku za uredno obavljanje redovitih zadataka niti šteti ugledu državne službe.

Kod državnih službenika u lokalnoj samoupravi po prethodno pisanom