danas je 1.10.2023

Input:

Dokumentacija o nabavi - važnost i ključne točke

15.7.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:34:23

Poglavlja

 

Dokumentacija o nabavi je dokument koji predstavlja temelj i polazišnu točku za dobro proveden postupak nabave i kvalitetno izvršenje ugovora. Kako bi to bilo moguće, naručitelji moraju biti stručni u pripremi dokumentacije kako bi na što jasniji i jednostavniji način, u skladu sa svim zakonskim odredbama, dali kvalitetne upute ponuditeljima. U isto vrijeme, kada ponuditelji pregledavaju  dokumentaciju oni je moraju znati protumačiti i shvatiti što se od njih traži i koje korake moraju poduzeti za dostavu valjane i usporedive ponude.

U dokumentaciji se znaju kriti „trikovi“ koji mogu izrazito utjecati na fazu pregleda, ocjene ponuda i to ne uvijek pozitivno.

Kvalitetna dokumentacija o nabavi će spriječiti neželjene posljedice, kao npr. žalbe na dokumentaciju o nabavi ili probleme tijekom pregleda i ocjene ponuda. Stoga ona mora biti jasna, potpuna i razumljiva svim prosječno obaviještenim ponuditeljima. Mora imati sve informacije potrebne ponuditeljima, ali ne i nepotrebne informacije. Mora sadržavati specifične odredbe potrebne za izvršenje ugovora, ali ne i prezahtjevne uvjete za sudjelovanje.

Ovaj praktični kratki webinar usmjeren je u potpunosti na praksu postupanja naručitelja i ponuditelja, sa stvarnim primjerima iz prakse i naglaskom na neke sporne ili izrazito ključne elemente Dokumentacije o nabavi.

 

Sadržaj:

 • Poštivanje načela javne nabave
 • Dokumentacija o nabavi
 • VUS – formalnost postupka i nepromjenjivost dokumentacije
 • Tumačenje dokumentacije
 • Istraživanje tržišta
 • Osnove za isključenje
 • Ključne točke dokumentacije
 • Tehničke specifikacije
 • Jednakovrijednost
 • Praksa DKOM-a, troškovnik
 • ENP – iskustvo stručnjaka, primjer

 

Predavač

Marijana Šperanda dipl.oec

Marijana Šperanda dipl.oec

Marijana Šperanda radi kao savjetnica u Državnom uredu za središnju javnu nabavu gdje obavlja sve poslove cjelovitog upravljanja nabavnim kategorijama iz djelokruga rada ureda. Također je angažirana i na pružanju savjeta, mišljenja i prijedloga, kao i na poslovima vezanima uz EU projekte. U području javne nabave je od 2005. godine, te je redovita članica Državne ispitne komisije u području javne nabave. Posjeduje certifikat u području javne nabave. Intenzivno je angažirana na razvoju elektroničke javne nabave kao i u području primjene ekonomski najpovoljnije ponude. Kroz dodatno usavršavanje pohađala je razne programe izobrazbe. Sudjeluje na stručnim događanjima i konferencijama, kao sudionik ili predavač,  te kao redoviti predavač na različitim programima izobrazbe iz područja javne nabave. Također je autorica i koautorica stručnih članaka iz područja javne nabave.