danas je 21.5.2024

Input:

Dopunski rad državnih službenika

5.5.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Državni službenici u državnim tijelima pored obavljanja redovnih poslova tijekom redovitog radnog vremena imaju mogućnost obavljati i dopunski rad za drugog poslodavca. Naime, dopunski rad mogu obavljati pod uvjetima koji su propisani relevantnim odredbama Zakona o radu. U nastavku teksta biti će više riječi o toj tematici.

Sukladno odredbama Zakona o radu, radnik koji radi u punom radnom vremenu može sklopiti ugovor o radu s drugim poslodavcem u najdužem trajanju do osam sati tjedno, odnosno do sto osamdeset sati godišnje, samo ako je poslodavac, odnosno ako su poslodavci s kojima radnik već prethodno ima sklopljen ugovor o radu, radniku za takav rad dali pisanu suglasnost.

Također, radnik koji radi kod više poslodavaca nepuno radno vrijeme na način da mu ukupno trajanje radnog vremena iznosi najviše 40 sati tjedno, može sklopiti ugovor o radu s drugim poslodavcem i