danas je 21.5.2024

Input:

Dvojna iskazivanja u sektoru opće države

21.3.2022, Izvor: Koordinacijski odbor za prilagodbu opće države (https://euro.hnb.hr/)

Zakon o uvođenju euru propisuje obvezu dvojnog iskazivanja cijena i drugih iskaza novčanih vrijednosti (u kunama i eurima) u razdoblju koje započinje prvog ponedjeljka u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem će proteći trideset dana od dana objave odluke Vijeća EU o usvajanju eura i završava protekom 12 mjeseci od datuma uvođenja eura.

Razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja trajat će od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023. Dvojno iskazivanje može započeti i od dana koji