danas je 25.6.2024

Input:

Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi naručitelja i ponuditelja

14.3.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:40:25

Poglavlja

Javni naručitelj mora odrediti kriterije za odabir ponude na način koji mu omogućava učinkovit pregled i ocjenu ponuda te provjeru informacija dostavljenih od ponuditelja, a u slučaju dvojbe mora učinkovito provjeriti točnost dostavljenih podataka i dokaza u ponudi. Kriteriji za odabir ponude ne smiju biti diskriminirajući; moraju biti povezani s predmetom nabave; moraju biti razmjerni predmetu nabave i moraju omogućiti učinkovito nadmetanje. Dobro opisani kriteriji temelj su izrade valjane ponude koja će pružiti najbolju vrijednost za novac. Iznimno je važno da kriteriji budu objektivni te da omoguće iste uvjete domaćim i inozemnim ponuditeljima uz poštivanje načela javne nabave.

 

Sadržaj:

 1. Proces definiranja kriterija u postupku nabave
 2. Uvjeti sposobnosti i kriteriji odabira
 3. Kriteriji za odabir ponude – ENP
 4. Kriteriji za odabir ponude, ZJN 2016
 5. Odabir kriterija
 6. Povezanost kriterija s predmetom nabave
 7. Primjer iz prakse, dobro – loše?
 8. Mogući kriteriji ENP
 9. ENP – iskustvo stručnjaka, primjer
 10. Bodovanje – jedan od načina!
 11. Stručnjaci, dokazivanje iskustva stručnjaka
 12. Praksa DKOM-a, ENP – iskustvo stručnjaka
 13. Iskustvo stručnjaka – tehnička spos. i kriterij
 14. Stručnjaci, dokazivanje iskustva
 15. Primjer iz prakse, bodovanje
 16. Pojašnjenja kriterija ENP
 17. VUS – pojašnjenje ili pregovaranje, stručnjaci (1)
 18. VUS – pojašnjenje ili pregovaranje, stručnjaci (2)
 19. VUS – pojašnjenje ili pregovaranje, stručnjaci (3)
 20. Stručnjaci - pojašnjenje ili pregovaranje
 21. ENP – uvjetovani kriteriji, DKOM, 133/2020
 22. Primjeri ENP – praksa DKOM
 23. ENP – cijena ili trošak!
 24. Troškovi životnog vijeka roba, usluga ili radova
 25. Trošak
 26. LCC – trošak životnog vijeka
 27. Kriteriji u okviru društvenih / etičkih nabava
 28. ENP, metodologija
 29. Najčešće korištena formula!
 30. Bodovanje!
 31. Primjer vrednovanja kriterija uz primjenu brojčane ljestvice bodova (evaluacijska ljestvica)
 32. Zapisnik o pregledu i ocjeni, ENP
 33. Praksa DKOM-a, bodovanje
 34. Odluke javnog naručitelja – čl. 301. do 305.

Predavač

Marijana Šperanda, dipl. oec.

Marijana Šperanda, dipl. oec.

Marijana  Šperanda  radi  kao  savjetnica  u  Državnom  uredu  za  središnju  javnu  nabavu  gdje obavlja  sve  poslove  cjelovitog  upravljanja  nabavnim kategorijama  iz  djelokruga  rada  ureda. Također je angažirana i na pružanju savjeta, mišljenja i prijedloga, kao i na poslovima vezanim uz EU projekte. U području javne nabave je od 2005. godine, te je redovita članica Državne ispitne  komisije  u  području  javne  nabave.  Posjeduje  certifikat  u području  javne  nabave. Intenzivno  je  angažirana  na  razvoju  elektroničke  javne  nabave  kao  i  u  području  primjene ekonomski  najpovoljnije ponude.  Kao  dodatno  usavršavanje  pohađala  je  razne  programe izobrazbe,  od  kojih  i  Program  izobrazbe  „Trening  trenera  –  opći“.  Sudjeluje na  stručnim događanjima  i  konferencijama,  kao  sudionik  ili predavač te  je  također  redoviti  predavač  na različitim programima izobrazbe iz područja javne nabave.