danas je 21.4.2024

Input:

eRačunOnline razgovor

14.6.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje 1:    Primjenjuje li se obveza izdavanja e- računa na ugovore sklopljene postupkom javne nabave prije 1.7.2019 ?


Odgovor 1:    Da jer obveza zaprimanja eRačuna zapravo postoji od trenutka stupanja Zakona na snagu, odnosno od početka primjene Zakona, što je bilo 1. prosinca 2018. godine.

 

Pitanje 2:     Kako je riješeno zaprimanje ulaznih eRačuna od inozemnih dobavljača(izvan i unutar EU) s kojima je usluga ugovorena postupkom javne nabave i kako se isti uključuju u sustav RH u kojemu je FINA informacijski posrednik?


Odgovor 2:     Postoje centralne platforme na razini EU na koje je "priključena" naša centralna platforma upravo kako bi se u skoroj budućnosti utemeljio zajednički registar korisnika na razini EU i kako bi se eRačuni mogli nesmetano razmjenjivati, nevezano je li primatelj u Španjolskoj, a pošiljatelj u Hrvatskoj i slično. Zato i je propisana zajednička EU norma za eRačun kako bi isti mogli biti jednako strojno čitljivi u svakom dijelu EU.

Pitanje 3:     Primjenjuje li se obveza izdavanja eRačuna i na inozemne dobavljače koji imaju sjedište u EU i na treće zemlje?


Odgovor 3:     Aposlutno, ako su sudionici postupaka javne nabave ili "bagatelne" nabave. Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi je donesen na razini cijele EU sukladno europskoj direktivi, naravno usklađen potrebama i legislativama svake zemlje posebno, upravo kako bi se olakšala trgovinska razmjena članica EU i kako bi postupak javne nabave bio transprentniji, a administrativni troškovi svih dionika (posebice primatelja), bio niži.

Pitanje 4:    Obzirom da se za odobrenja , avanse i sl. prema poreznim propisima mora izdati račun, smatraju li se isti eRačunima u smislu Zakona o izdavanju eRačuna u javnoj nabavi?


Odgovor 4:    eRačun je format računa, a zakon ga definira kao " račun koji je izdan, poslan i zaprimljen u strukturiranom elektroničkom obliku, a koji omogućuje njegovu automatsku i elektroničku obradu". S obzirom da je to zadnja knjigovodstvena isprava kojom se potvrđuje da je usluga obavljena ili roba prodana, rekla bih da avansi i slično mogu ići u uobičajenom obliku, ali račun kao "šlag na kraju", mora biti sukladan zakonu.

Pitanje 5:     Može li više osoba unutar jedne poslovne jedinice biti ovlašteno za zaprimanje e-računa ili samo jedna osoba može biti zadužena za njihovo zaprimanje?

Odgovor 5:     To je vaša poslovna odluka, tako da može. Važno je samo da to jasno definirate nekim internim aktom i da se tako identificirate svom informacijskog posredniku. Svakako onda preporučujem da to budu različite e-mail adrese, odnosno jedna po osobi, kako ne bi došlo do eventualnih problema oko dokazivanja identiteta naknadno (u slučaju preuzetih računa koje niste dužni platiti i slično).

 

Pitanje 6:     S obzirom na to da  imamo obvezu izdavanja samo jednog e računa prema obvezniku javne nabave to ćemo odraditi preko Fininog e-servisa za državu (primatelj je lokalno komunalno poduzeće). S obzirom na to da mi oni kao primatelji nisu još registrirani (ne nude mi se u izborniku za primatelja), a imaju drugog posrednika pretpostavljam da je  samo pitanje dana kada će biti vidljivi tj. oni moraju biti registrirani?


Odgovor 6:     Nije bitno kojeg informacijskog posrednika netko od vas koristi da biste između sebe razmjenjivali eRačune jer su u konačnici svi spojeni (ili će do 1.7.) biti spojeni na centralnu platformu. Dat ću slikoviti primjer, Vi i ja razgovaramo na telefon, Vi ste na HT-u, ja na Tele 2. Vi ne znate kojeg teleoperatera ja koristim niti obrnuto jer se naši signali razmjenjuju preko određene mreže. Ista stvar je sad i s eRačunima. Vaši računi (podaci, informacije) će se putem mreže (platforme) sigurnim kanalima informacijskih posrednika distribuirati kod krajnjeg korisnika, odnosno primatelja vašeg računa.

Pitanje 7:     Hoće li se putem informacijskog posrednika(FINA-e) moći slati /zaprimati dokumenti odobrenja, avansi? Je li to omogućeno preko FINA-e ?


Odgovor 7:     To je pitanje koje ćete trebati postaviti FINA-i jer je riječ o njihovoj poslovnoj odluci. No, ako me pitate nude li to već drugi informacijski posrednici, reći ću da takve usluge na tržištu postoje od 2015. godine. I eOdobrenje i eOtpremnica i ePrimka.