danas je 11.12.2023

Jednostavna nabava s ključnim značajkama općeg akta i primjerima iz praksevideoJamstvo

28.11.2023, Marijana Šperanda, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:45:58

Dokument dostupan za pretplatnike od: Knjižnica za javni sektor profi plus

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi -osvrt na Prijedlog-Jamstvo

25.10.2023, Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora, Izvor: Verlag Dashöfer

NOVI ZAKON O PLAĆAMA U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMAJamstvo

24.10.2023, Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora, Izvor: Verlag Dashöfer

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi - prevencija institucionalizacije“Jamstvo

16.10.2023, Lara Šiljeg, viša stručna suradnica za upravljanje projektima i EU fondove, Izvor: Verlag Dashöfer

Promjene u Zakonu o lokalnim porezimaJamstvo

12.10.2023, Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora, Izvor: Verlag Dashöfer

Obveza donošenja Kodeksa za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne(regionalne) samoupraveJamstvo

9.10.2023, Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora, Izvor: Verlag Dashöfer

Ispravno popunjavanje ESPD obrasca s obrazloženjimavideoJamstvo

18.9.2023, Marijana Šperanda, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:46:28

Dokument dostupan za pretplatnike od: Knjižnica za javni sektor profi plus

Koje su nove u izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornostiJamstvo

8.9.2023, Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora, Izvor: Verlag Dashöfer

Naložene mjere vezane uz videonadzor javnih površina u ZagrebuJamstvo

8.9.2023, Ivan Vidas, mag. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Zaželi - prevencija institucionalizacije"

7.9.2023, Lara Šiljeg, dipl. ing., viši stručni suradnik za projekte financirane iz EU fondova, Izvor: Verlag Dashöfer

Upravni ugovorJamstvo

1.9.2023, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Objava informacija o trošenju proračunskih sredstavaJamstvo

29.8.2023, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Sklapanje i izvršenje s izmjenama ugovora o javnoj nabavivideoJamstvo

25.8.2023, Marijana Šperanda, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:08:36

Dokument dostupan za pretplatnike od: Knjižnica za javni sektor profi plus

Izvršenje upravnog rješenjaJamstvo

2.8.2023, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedba dokumenata prostornog uređenjavideoJamstvo

1.8.2023, Mladen Puškarić, dipl. iur., voditelj Hrvatske zajednice općina, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:37:42

Dokument dostupan za pretplatnike od: Knjižnica za javni sektor profi plus

Novi Zakon o mirnom rješavanju sporovaJamstvo

1.8.2023, Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora, Izvor: Verlag Dashöfer

Potvrde o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencijaJamstvo

7.7.2023, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Isplata neoporezive jubilarne nagrade za 25 godina radnog staža u državnoj tvrtciJamstvo

4.7.2023, mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Zaštita od postupanja javnopravnih tijelaJamstvo

3.7.2023, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Zastupanje strankeJamstvo

27.6.2023, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Izmjene i dopune Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinuJamstvo

27.6.2023, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Akcija
Više o ovom dokumentu
Više o ovom dokumentu
Ovo se odnosi na vrstu sadržaja:
Ovo se odnosi na aktualnost sadržaja:
Ovo se odnosi na period valjanost sadržaja: