danas je 25.6.2024

Input:

Evidentiranje dana odsutnosti radi privatnih obaveza direktora

30.10.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

Direktor tvrtke je ujedno i županijski vijećnik. Županijski vijećnici imaju skupštinu nekoliko puta godišnje. S obzirom na to da nije propisano Ugovorom o radu niti internim aktima, zanima nas kako se računa odnosno evidentira dan kada direktor kao član uprave ima skupštinu na kojoj sudjeluje kao županijski vijećnik? Obračunavmo li to kao radni dan ili u tu svrhu koristi godišnji odmor?

U radno-pravnim odnosima između poslodavaca i radnika, radno vrijeme predstavlja jedan od najvažnijih i najbitnijih instituta radnog prava. Pravni izvori kojima je radno vrijeme uređeno u Republici Hrvatskoj su brojni. To su prije svega Ustav Republike Hrvatske, međunarodni ugovori kao i međunarodne konvencije koje uređuju sadržaj iz područja radnog prava, a koje je Republika Hrvatska ratificirala u skladu sa Ustavom. Također, pitanja radnog vremena uređena su i drugim propisima Sabora i Vlade Republike Hrvatske, zakonima, kolektivnim ugovorima, ali i općim aktima o radu i radnim odnosima te pravnim tumačenjima.

Iz upita nije moguće zaključiti je li radni odnos s direktorom