danas je 21.7.2024

Input:

Faze upravljanja rizicima

16.2.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Faze upravljanja rizicima

Strateški i operativni rizici su međusobno povezani odnosno jedni utječu na druge u raznim kombinacijama tako da strateški mogu prethoditi operativnim i obrnuto. Stoga o uzročno posljedičnim odnosima rizika treba voditi računa u svim fazama upravljanja rizicima. Shodno Smjernicama Ministarstva financija, proces upravljanja rizicima u javnom sektoru dijeli se na četiri osnovne faze:

  • utvrđivanje rizika
  • procjena rizika
  • postupanje po rizicima
  • praćenje i izvještavanje

         

Utvrđivanje rizika

Da bi se moglo upravljati rizicima potrebno je prije svega utvrditi koje su to okolnosti i budući neizvjesni/izvjesni događaji koji mogu dovesti do narušavanja u izvršavanju određenog plana, procesa ili aktivnosti odnosno potrebno ih je prepoznati i utvrditi. U ovoj fazi obvezno treba voditi računa o pristupu i metodi utvrđivanja rizika te o njihovu opisu. Kako bi se izbjegao subjektivan pristup zaposlenika potrebno je ulazne podatke prethodno analizirati i po određenim metodama obraditi. Postupajući po prethodnim smjernicama i dosadašnjoj regulativi, lokalne jedinice su utvrdile velik dio rizika u svojim poslovnim procesima i sastavile tzv. mapu rizika. Temeljem novih Smjernica nadogradit će postojeće mape na način da će utvrditi koji još rizici postoje, jesu li strateški ili operativni, utvrditi adekvatne metode i mjere kojima će se rješavati odnosno postupati po rizicima. Za utvrđivanje rizika potrebno je prikupiti niz podataka, utvrditi načine na koje će se ti podaci prikupljati i obrađivati. Podatke je potrebno prikupiti unutar organizacije odnosno utvrditi unutarnje čimbenike i izvan organizacije odnosno prikupiti podatke o vanjskim čimbenicima. U tu svrhu potrebno je izraditi anketne upitnike te kasnijom obradom pobrojati (utvrditi) rizike i rangirati ih u određene skupine, npr. visok rizik, srednji, mali, vrlo mali i sl.

Opis rizika obvezno sadržava informacije o

  • uzrocima
  • posljedicama
  • procjenama
  • mjerama za ublažavanje

            

Na kraju ovog prvog dijela, daju se primjeri opisa rizika preuzeti iz Smjernica za upravljanje rizicima u poslovanju javnog sektora Ministarstva financija 2017.g., od kojih je prvi izvorno iz Strategije upravljanja javnim dugom za razdoblje 2017.-2019.

Tablica 1. Rizici u procesu upravljanja javnim dugom

Strateški rizici  Opis rizika  Faktori rizičnosti  Procjena rizika  Mjere za ublažavanje rizika