danas je 28.9.2023

Input:

Financiranje prihvatljivog troška EU projekta

25.3.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Odgovor:

Proračunski smo korisnik. Primili smo sredstva iz inozemstva po EU projektu temeljem potpisanog Ugovora. Sredstva evidentiramo na izvoru 51. Većina priznatih troškova projekta su „personal costs“- plaće istraživača. Voditelj projekta i istraživači imaju sklopljen ugovor o radu s našom ustanovom i puna plaća ima se financira s izvora 11, odnosno državni proračun. Voditelj projekta i istraživači će