danas je 17.6.2024

Input:

Grupe predmeta nabave

1.4.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

15.5 Grupe predmeta nabave

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Zakon obvezuje naručitelja na podjelu predmeta nabave na grupe, u svim postupcima javne nabave u kojima je to moguće.

Ako javni naručitelj u postupku javne nabave velike vrijednosti nije podijelio predmet nabave na grupe, obvezan je u dokumentaciji o nabavi,