danas je 25.6.2024

Input:

Indikativni plan objave natječaja za javne prijavitelje sklopu Programa Konkurentnosti i kohezija 2021.-2027. za 2023. godinu.

13.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. objavilo je indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2023. godinu radi informiranja i pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

U nastavku donosimo raspored planiranih poziva koji su namijenjeni javnim prijaviteljima:

  1. Ugradnja punjača za električna vozila u stupove javne rasvjete

Ciljevi poziva na podnošenje prijedloga: Provedene aktivnosti (pilot projekti) vezani uz uspostavu punjača za električna vozila („sporih“ punionica tehnički manje zahtjevnih i samim time ekonomski prihvatljivijih na mjestima gdje brzina punjenja el. vozila nije primarni cilj).

Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Aktivnosti vezane uz razvoj infrastrukture za električna vozila („spore“ punionice): izrada studije tržišta, nabava opreme za ugradnju punjača i ugradnja, upravljanje projektom te promidžba i vidljivost.

Vrsta prihvatljivih podnositelja zahtjeva: JLS

Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv: 2,500,000 €

Indikativni intenzitet potpore: 100%

Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.5.2023. – 1.10.2023.

  1. Modernizacija ustanova koje obavljaju djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja – dvorane

Ciljevi poziva na podnošenje prijedloga: Modernizacija ustanova za provedbu sustava cjelodnevne škole u osnovnoškolskom obrazovanju

Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Izgradnja i opremanje školskih sportskih dvorana

Vrsta prihvatljivih podnositelja zahtjeva: osnovne škole i/ili osnivači osnovnih škola

Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv: 25,578,821 €

Indikativni intenzitet potpore: 85%

Indikativni datum početka i završetka poziva: 29.12.2023. – 27.02.2024.

  1. Modernizacija ustanova za provedbu CDŠ u osnovnoškolskom