danas je 25.6.2024

Input:

Iskazivanje prihoda i rashoda

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.4 Iskazivanje prihoda i rashoda

dipl.oec. Ksenija Kramar, ovlašteni revizor i porezni savjetnik, Sandra Hrvatin, dipl.oec

Prihodi i rashodi iskazuju se uz primjenu modificiranoga računovodstvenog načela nastanka događaja, pri čemu modificirano računovodstveno načelo nastanka događaja znači da se:

  • - ne iskazuje rashod amortizacije nefinancijske dugotrajne imovine,
  • - ne iskazuju prihodi i rashodi uslijed promjena vrijednosti nefinancijske imovine,
  • - prihodi priznaju u izvještajnom razdoblju u kojemu su postali