danas je 28.9.2023

Input:

Isporuke dobara i usluga

17.9.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer

Primjer 1.

Proračunski korisnik u sustavu PDV-a „ABC” iznajmljuje poslovni prostor društvu „More” d.o.o. i temeljem ugovora o najmu fakturira najmoprimcu najam za lipanj 2017. godine u iznosu od 12.500,00 kuna (najamnina iznosi 10.000,00 kn, PDV po stopi 25% iznosi 2.500,00 kn)

Knjiženje

Red. br.  Opis  Iznos  Konto 
Duguje  Potražuje 
Izlazni račun za najam