danas je 25.6.2024

Input:

Ispostavljanje računa kod proračunskih korisnika

26.5.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

7.1 Ispostavljanje računa kod proračunskih korisnika

Antonio Prtenjača, bacc. porezne struke, Maja Hleb dipl.oec, stalni sudski vještak za računovodstvo, poreze i financije

Obveza izdavanja računa propisana je, između ostalog, odredbom čl. 62. Općeg poreznog zakona, prema kojoj su svi porezni obveznici dužni izdavati račune te voditi poslovne knjige i evidencije radi oporezivanja prema propisima kojima se uređuje pojedina vrsta poreza. Također, Zakonom o PDV-u ova je obveza propisana u čl. 78 račun za:

  • - isporuke dobara i usluga koje je obavio drugom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik,
  • - isporuke dobara u smislu čl. 13. st. 3. i 4 o PDV-u,
  • - oslobođene isporuke dobara unutar EU-a (čl. 41. st. 1 o PDV-u),
  • - primljene predujmove prije obavljene isporuke dobara,
  • - primljene predujmove od drugoga poreznog obveznika ili pravne osobe koja nije porezni obveznik