danas je 2.6.2023

Input:

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

1.1.2022,