danas je 25.6.2024

Input:

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

1.1.2022,