Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

IZRAČUN PLAĆE PO KOEFICIJENTIIMA (u državnoj službi i JLPRS)

22.7.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.03.1.1 IZRAČUN PLAĆE PO KOEFICIJENTIIMA (u državnoj službi i JLPRS)

Dijana Ivanković, voditelj računovodstva

Obračun plaća djelatnika je najosjetljivi dio računovodstva. Kada se tome doda sfera javnog sektora, stvari postaju još zanimljivije jer osim što postoje dodatna regulativa koju valja imati na umu, potrebno je posebno voditi računa o izračunu plaće po koeficijentima. U članku dajemo osvrt na izračun plaća po koeficijentima u 2019., dok ćemo se na same tehnike izračuna plaće u javnom sektoru osvrnuti u nekim od budućih tekstova.

1. IZRAČUN PLAĆE PO KOEFICIJENTIMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U 2019.

Osnovnu plaću državnog službenika, odnosno namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Također, mogući su i dodaci na osnovnu plaću (za uspješnost na radu, poslove s posebnim uvjetima rada i druga uvećanja plaće).

Vezano uz osnovicu za izračun plaće za 2019., valja reći da je ona određena u članku 1. Dodatka 1. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (NN 2/2019), a za 2019. iznose:

  • od 1. siječnja 2019. do 31. kolovoza 2019. 5.584,19 kuna bruto (primjenjuje počevši s plaćom za mjesec siječanj 2019. koja će biti isplaćena u mjesecu veljači 2019.)

  • od 1. rujna 2019. pa nadalje 5.695,87 kuna bruto (primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec rujan 2019. koja će biti isplaćena u mjesecu listopadu 2019.)

Nadalje, prema prijelaznim i završnim odrebama Zakona o državnim službenicima (NN br. 92/05-61/17), članku 144., i dalje se primjenjuje odredbe Zakona o državnim službenicima i namještenicima (NN 27/01) kojim su rasponi koeficijenata za izračun plaće uređeni na sljedeći način:

  • radna mjesta I. vrste: od 1,05 do 3,50

  • radna mjesta II. vrste: od 0,90 do 1,20

  • radna mjesta III. vrste: od 0,65 do 1,10

  • radna mjesta IV. vrste: od 0,50 do 0,75.

Uz to, važno je imati na umu da su koeficijenti složenosti poslova detaljno propisani:

  • Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 112/01, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 140/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14,140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 71/18)

Također, neki posebni propisi vezano uz određivanje koeficijenata odnose se, između ostalog, na:

Zaposlene u Poreznoj upravi – Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku za uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave (NN 78/17)

Zaposlene u Carinskoj upravi - Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova za carinske službenike (NN 78/17)

Policijske službenike – Uredba o plaćama policijskih službenika (NN 129/11, 82/12, 25/13, 140/13,

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: